Piráti poptávají vývojáře front-endu a back-endu na dlouhodobou externí spolupráci

26. 01. 2021
Tagy
Piráti poptávají vývojáře front-endu a back-endu na dlouhodobou externí spolupráci
Piráti poptávají vývojáře front-endu a back-endu na dlouhodobou externí spolupráci

Praha, 26. ledna 2021 – Technický odbor Pirátů hledá nové partnery pro realizaci projektů. Pokud máte zájem s námi spolupracovat a prokážete svou kvalifikaci, uzavřeme s vámi Rámcovou smlouvu a začneme vás oslovovat kdykoliv nám nebudou stačit stálé kapacity.

Kvalifikační předpoklady

Výběrová řízení na dodavatele v níže uvedených kategoriích běží nepřetržitě. V současnosti se mohou dodavatelé ucházet o zařazení do níže uvedených kategorií.

Pro úspěšnou kvalifikaci je potřeba získat hodnocení alespoň 70 %. Váha hodnotících kritérií:

 • 50 % - Kompetence v dané kategorii.
 • 25 % - Zkušenosti s prací v otevřeném prostředí.
 • 25 % - Reference a celkový dojem.

Vývojáři front-endu

Vývoj webových aplikací nebo jejich součástí s využitím HTML, CSS a ES.

Očekávané kompetence:

 • Dobrá znalost HTTP protokolu (včetně rozšíření, rozdílů mezi verzemi atd.).
 • Zkušenost s REST (případně GraphQL a podobnými protokoly).
 • Dobrá znalost HTML5.
 • Schopnost efektivně pracovat s CSS (včetně PostCSS, LESS, SASS, a dodržování BEM).,
 • Schopnost pracovat s CSS frameworkem (Bootstrap, Tailwind atp.).
 • Znalost procedurálního, objektového i funkcionálního programování.
 • Dobrá znalost ES (včetně pochopení jeho prototypové nátury).
 • Dobrá znalost běhových prostředí ES (včetně jejich asynchronní povahy).
 • Zkušenost s React + JSX, Vue.js nebo alespoň Angularem.
 • Schopnost pracovat s bundlery (Webpack, Rollup atp.).
 • Zkušenost s FE testy (jednotkové, integrační testy).
 • Zkušenost s Gitem (včetně Gitlabu, Githubu, Gitea atp.).
 • Schopnost pracovat s Linuxem a kontejnery.
 • Schopnost navrhovat praktická uživatelská rozhraní.
 • Estetické cítění.

Vývojáři back-endu

Vývoj Internetových aplikací nebo jejich součástí převážně s využitím Pythonu a PostgreSQL.

Očekávané kompetence:

 • Dobrá znalost HTTP protokolu (včetně rozšíření, rozdílů mezi verzemi atd.).
 • Zkušenost s REST (případně GraphQL a podobnými protokoly).
 • Dobrá znalost HTML5.
 • Schopnost pracovat s CSS frameworkem (Bootstrap, Tailwind atp.).
 • Znalost procedurálního, objektového i funkcionálního programování.
 • Chápání principů distribuovaných výpočtů.
 • Dobrá znalost Pythonu.
 • Zkušenost s webovými frameworky (Django, Flask atp.) a ORM (Django ORM, SQLAlchemy atp.).
 • Schopnost programovat také v PHP, Ruby a ES (alespoň drobně upravit stávající kód).
 • Zkušenost s testováním (jednotkové, integrační testy).
 • Zkušenost s Gitem (včetně Gitlabu, Githubu, Gitea atp.).
 • Schopnost pracovat s Linuxem a kontejnery.
 • Dobrá znalost databáze PostgreSQL (včetně zajištění referenční integrity).
 • Cit pro návrh relačních modelů.

Kontakt

Inzeráty naleznete na našem fóru:

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu