Nezvedneme ruku pro neuvážený zásah do práv majitelů pozemků, říká Pirát Polanský

06. 03. 2018
Tagy
Nezvedneme ruku pro neuvážený zásah do práv majitelů pozemků, říká Pirát Polanský
Nezvedneme ruku pro neuvážený zásah do práv majitelů pozemků, říká Pirát Polanský

Praha, 6. března 2018 – Na jednání Sněmovny přichází novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Cílem návrhu má být přijetí některých opatření, která dočasně nahradí chybějící zákon o liniových stavbách. Navrhovaná novela však podle Pirátů neobsahuje dostatečné garance dotčeným majitelům pozemků a nemovitostí. Piráti proto za těchto okolností pro zákon ruku nezvednou.

Na začátku února Ondřej Polanský uvedl, že se pod novelu zákona podepíše pouze v případě, kdy z návrhu zmizí ustanovení o zahrnutí nespecifikovaných energetických staveb do seznamu klíčových staveb. To by totiž opravňovalo k využití institutu předběžné držby v širokém měřítku. Nejen tato vágní formulace by ale pro Piráty byla jednoznačnou překážkou při hlasování pro návrh. Ondřej Polanský tak bude v rámci novely usilovat o změny:

„Předběžná držba je poměrně výrazný zásah do majetkových práv. Tudíž je třeba tento institut vyvážit dostatečnými garancemi proti zneužití a definovat ochranu dotčených osob. Pro druhé čtení máme připravené pozměňovací návrhy. Pokud nedojde k výrazným úpravám stávajícího návrhu, Piráti pro něj ruku nezvednou.“

Zákon o liniových stavbách byl předmětem povolebních debat mezi Piráty a ANO. Obě strany se shodly na nutnosti jeho přijetí, avšak podle ANO má jít o dlouhodobý proces, což si Piráti uvědomují a nerozporují. Současná novela zákona proto má být jen jakousi záplatou.

„Ministerstvo dopravy nás oslovilo s tím, že se má jednat pouze o dočasné opatření, než vznikne řádný zákon o liniových stavbách. Náznaky, že by snad novela postačila spolu se zákonem 416 jako plnohodnotný zákon o liniových stavbách považujeme za tragikomické. Bedlivě ohlídáme, aby ministerstvo dopravy začalo na skutečném zákoně o liniových stavbách intenzivně pracovat,“ uzavírá Ondřej Polanský.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu