Od nového roku začal platit informační příkaz. Posílí vymahatelnost práva občanů na informace vůči úřadům

31. 01. 2020
Od nového roku začal platit informační příkaz. Posílí vymahatelnost práva občanů na informace vůči úřadům
Od nového roku začal platit informační příkaz. Posílí vymahatelnost práva občanů na informace vůči úřadům

Praha, 31. ledna 2020 – Již měsíc platí tzv. informační příkaz, zákon z pera Pirátů, který zamezuje tzv. úřednímu ping-pongu. Zákon občanům zajišťuje přístup k informacím v situacích, kdy úřady dělají obstrukce a nelegálně utajují informace před občany. V platnost vstoupil na den přesně dvacet let po nabytí účinnosti tzv. stošestky, tedy zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Díky informačnímu příkazu již nemohou úřady dělat svévolné obstrukce při poskytování informací. V případě, že se v minulosti úřad šprajcnul, tak ho ani rozhodnutí odvolacího úřadu nedonutilo, aby informace poskytnul. Nově se posílí veřejná kontrola fungování úřadů, zkrátí se doba na získání informací a rovněž se uleví přetíženým soudům, které budou mít čas na rozhodování důležitějších věcí. Proto je informační příkaz krásným dárkem k dvacetiletému výročí zákona o svobodném přístupu k informacím,“ uvedl Michálek.

Michálkův návrh umožňuje nadřízenému orgánu přikázat poskytnutí požadované informace žadateli, pokud neshledá důvody pro odmítnutí žádosti. Informační příkaz bude možné vydat i v případě poskytnutí pouze části požadovaných informací. Stejně jako nadřízené orgány bude mít možnost vydat informační příkaz i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Tento návrh navazuje na zavedení centrálního dohledu nad poskytováním informací ze strany ÚOOÚ, které Sněmovna na návrh Michálka schválila již v roce 2018.

V praxi bude informační příkaz fungovat takto. Pokud by si byl například Krajský úřad Jihomoravského kraje jako nadřízený orgán vůči Městskému úřadu Kuřim při vyřizování odvolání žadatele o informace zcela jistý, že městský úřad má povinnost informaci poskytnout, nebude mu muset věc vracet k dalšímu řízení a posouzení, jak tomu bylo doposud, ale bude moci poskytnutí přikázat právě informačním příkazem. Ten bude přímo vynutitelný například i donucovací pokutou. Pokud by krajský úřad městskému úřadu poskytnutí informace nepřikázal, bude moci jeho rozhodnutí zvrátit ještě ÚOOÚ v rámci přezkumného řízení.

Ze strany úřadů a některých dalších veřejných institucí nyní dochází k pravidelnému porušování zákona o svobodném přístupu k informacím. Úřady nedbají rozhodnutí svých nadřízených, čímž vzniká nekonečný „ping-pong“, kdy si žádost přihrávají dva úřady a občan marně čeká na informace. Spory o informace se tak neúměrně táhnou a po rozhodnutí soudu, zpožděném i o několik let, nemusí mít požadované informace pro žadatele již žádný význam.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu