Sněmovna zvolila pirátské zástupce do Správní a Dozorčí rady VZP

25. 01. 2018
Tagy
Sněmovna zvolila pirátské zástupce do Správní a Dozorčí rady VZP
Sněmovna zvolila pirátské zástupce do Správní a Dozorčí rady VZP

Praha, 25. ledna 2018 – Poslanecká sněmovna včera zvolila zástupce pojištěnců do Správní a Dozorčí rady VZP. Piráti do Správní rady nominovali lékaře a konzultanta Zdeňka Hřiba a chirurga Jiřího Párala. Do dozorčí rady byl nominován ekonom Marek Paris. Náhradníkem ve správní radě je Petr Arenberger, v dozorčí radě Adam Janek. Nominanti Pirátů prošli otevřeným výběrovým řízením.

Jiří Páral se ve Správní radě pojišťovny zaměří na kontrolu finančních toků VZP, podporu navýšení financí preventivním zdravotnickým programům a zveřejňování klíčových dokumentů z jednání rady. Zdeněk Hřib, člen Pirátů a rovněž nový zástupce ve Správní radě VZP, má v novém působišti tyto plány: „Budu zastupovat zájmy voličů Pirátů v souladu s naším programem, podle kterého musí VZP zůstat zachována jako garant péče tzv. zdarma ve stávajícím rozsahu. Pro liberalizaci zdravotního pojištění mají Piráti připraven vlastní návrh na neziskové samosprávné zdravotní pojišťovny. V legislativě k VZP zásadní změny nechystáme, snad kromě zeštíhlení Správní rady VZP, kde považuji za nezbytné zrušit deset nevolených trafik pro vládní poradce a kamarády a rozšířit omezení pro možný střet zájmů u zbylých zástupců pojištěnců volených Sněmovnou.“

Nový člen dozorčí rady Marek Paris jmenoval tři priority:

„Chci být zástupcem každého pojištěnce VZP. Mým prvním tématem je regionální nerovnost v přístupu pacientů k léčbě v centrech. Druhým jsou žádosti o proplacení léčiv podle paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde se pacienti ocitají v nerovném postavení vůči vlastní pojišťovně. Třetím je informovanost pojištěnců o kvalitě poskytovatelů zdravotní péče.“

Piráti před volbou informovali Sněmovnu o kvalifikaci a plánech svých nominantů. Zatímco některé politické strany nominovaly vlastní poslance, SPD vyslala do VZP Jaroslava Nováka „Večerníčka“, poradce Tomia Okamury, výtvarníka, spisovatele, novináře a sběratele světových piv.

„Vybrali jsme dva lidi a z nich je jeden Pirát a jeden ne. I u Piráta si můžete ověřit, že má pro pozici velmi dobrou kvalifikaci. Obávám se, že o všech kandidátech se to říct nedá. Myslím si, že třeba tiskový mluvčí pana Okamury je zajímavá volba,“ reagoval pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík na včerejším jednání Sněmovny.

Představení nominantů Pirátů poslancům ostatních stran

Správní rada VZP

plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA je vedoucím Katedry vojenské chirurgie Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, emeritním děkanem této fakulty a přednosta chirurgické kliniky FN v Hradci Králové. Docent Páral v minulosti působil ve třech vojenských misích v Afghánistánu a Iráku, je hlavním odborníkem Armády ČR pro obor chirurgie, autorem a spoluautorem vědeckých monografií a řady článků v odborných recenzovaných časopisech. Je absolventem MBA studia, obor Management zdravotnictví. Jako člen Správní rady VZP se zaměří na kontrolu racionality finančních toků VZP, podporu navýšení financí pro preventivní zdravotnické programy a otevřenost správní rady pojišťovny směrem k veřejnosti ve smyslu zveřejňování klíčových dokumentů rady.

MUDr. Zdeněk Hřib je odborným garantem Pirátů pro oblast zdravotnictví a je ředitelem neziskové organizace poskytující služby v oblasti zdravotnictví. Byl členem několika pracovních skupin k tématům zdravotnické informatiky, kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace a EU. Pracuje také jako konzultant v oblasti zdravotnické informatiky a podílel se na vytvoření několika informačních systémů týkajících se zdravotních pojišťoven nebo pracujících s jejich výkazy.

Dozorčí rada VZP

Marek Paris, M.A. je nominantem České pirátské strany na člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jako vystudovaný ekonom se bude věnovat především tématu financí a účelnosti vynaložených nákladů v rámci jednotlivých fondů pojišťovny. Během svého působení by rád řešil problematiku nerovnosti v dostupnosti léčby inovativními léčivými přípravky pro pojištěnce VZP, která je způsobena nerovnoměrným geografickým rozložením poskytovatelů zajišťujících tuto léčbu, nedostatečnou informovaností pacientů o jejich právech, a také vynucenými žádostmi o nesystémovou úhradu pomocí §16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu