Sněmovna schválila šest kandidátů Pirátů na státní vyznamenání

02. 06. 2021
Tagy
Sněmovna schválila šest kandidátů Pirátů na státní vyznamenání
Sněmovna schválila šest kandidátů Pirátů na státní vyznamenání

Praha, 2. června 2021 – Sněmovna dnes schválila šest nominací podaných poslanci Pirátů na státní vyznamenání, které významným způsobem přispěly k rozvoji České republiky. Jedná se o uznávané autority v oblasti vědy, zdravotnictví, pedagogiky, sociální péče a bezpečnosti, které šířily dobré jméno ČR ve světě a zasadily se o zlepšení postavení našich občanů. Návrhy dnes schválilo plénum Poslanecké sněmovny, která schválené návrhy předloží prezidentu republiky.

Sněmovna schválila poslanecké návrhy Pirátů u těchto kandidátů:

  • Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc., IM (navržen Lukášem Černohorským na Řád TGM) – Český epidemiolog, ředitel Divize infekčních nemocí WHO, zasloužil se o vymýcení pravých neštovic.

„Pan profesor Karel Raška byl výjimečný člověk, který ve svém oboru dosáhl jedinečných celosvětových úspěchů a bylo tomu především jeho zásluhou, že se Československo stalo ve druhé polovině 20. století epidemiologickou velmocí a také u nás došlo k výraznému zlepšení a stabilizaci epidemiologické situace. Ve světě je známý především pro své obrovské úsilí v boji s jedním z nejnebezpečnějších onemocnění, s nímž se kdy lidstvo setkalo. Daroval tak světu nejvíc, co člověk může dát, a to záchranu lidských životů, která se v tomto případě počítá v řádu milionů,“ uvedl k nominaci Lukáš Černohorský.

  • Plk. Jan Horal, MBE, IM (navržen Vojtěchem Pikalem na Řád Bílého lva) – Veterán druhé světové války. Po r. 1989 se stal aktivním mecenášem a propagátorem nápravy křivd vůči bojovníkům ze západní fronty.

„Plukovník Jan Horal se účastnil druhé světové války na západní frontě, následně odešel do emigrace. V roce 1990 se vrátil do Československa a zasadil se o nápravu postavení vojáků ze západní fronty. V průběhu svého života válečné veterány podporoval materiálně, finančně i zaměstnáváním. Pomoc poskytoval nezištně i válečným vdovám,“ vyložil důvody nominace Vojtěch Pikal.

  • Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., IM (navržen Vojtěchem Pikalem na Řád Bílého lva) – Filosof, disident, chartista, wikipedista, zakladatel a první děkan FHS UK.

„Jan Sokol patří mezi nejvýznamnější postavy novodobých českých dějin. V období normalizace působil v disentu. Kromě filosofie se zabýval celou řadou dalších oborů, jako je matematika, kybernetika, elektrotechnika, hodinářství nebo botanika. Na začátku devadesátých let byl poslancem Federálního shromáždění. Byl také vášnivým wikipedistou a jeho široký záběr mu umožňoval vnímat svět komplexním pohledem,“ sdělil k nominaci Pikal.

  • Prof. RNDr. David Lukáš, CSc. (navržen Tomášem Martínkem na Medaili za zásluhy) – Emeritní rektor Technické univerzity v Liberci. Prototyp zařízení jeho patentu pomáhal v době nouzového stavu při výrobě nanovlákenných vrstev s vysokou filtrační účinností. Nositel Pocty hejtmana Libereckého kraje.

„Profesor Lukáš je jedním z profesorů, kteří přišli na začátku koronakrize s konceptem látkové roušky s kapsou, do které je možné vkládat výměnný filtr z jakéhokoliv účinného materiálu. V rekordním čase sestavil profesor Lukáš nové zařízení na výrobu nanovláken a také tým katedry textilních a jednoúčelových strojů Fakulty Strojní Technické univerzity v Liberci. Lidé tak mohli hotový nanomateriál vkládat do doma ušitých bavlněných roušek s kapsou. Profesor Lukáš obdržel krajskou medaili, ale mám za to, že si spolu s celým týmem a dobrovolníky z TUL zaslouží i státní vyznamenání,“ komentoval nominaci Tomáš Martínek.

  • Jiřina Uherková, IM (navržena Lenkou Kozlovou na Medaili za zásluhy) – Sbormistryně a pedagožka, zakladatelka dětského sboru Severáček v Liberci.

„Už od poloviny padesátých let, kdy vedla školní pěvecký kroužek, se Jiřina Uherková věnovala výuce sborového zpěvu. Úspěch v celorepublikové soutěži v roce 1958 se stal motivací pro přeměnu školního sboru na celoměstský. Ten se stal jedním z nejúspěšnějších v Československu, účastnil se předních hudebních festivalů a nahrával v televizi i v rozhlase,“ vyjmenovala zásluhy nominandky Lenka Kozlová.

  • Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD. (navržena Olgou Richterovou na Medaili za zásluhy) – Je předsedkyní Alzheimer Europe, členkou výboru INTERDEM, zakladatelkou České alzheimerovské společnosti, jako předchozí předsedkyně čestnou členkou výboru České gerontologické a geriatrické společnosti a zakládající ředitelkou Gerontologického centra v Praze 8.

„Paní docentka Holmerová se celý život věnuje úsilí o dobré stárnutí a osvětu v oblasti péče o seniory a Alzheimerovy choroby. Jako mezinárodně uznávaná odbornice je i předsedkyní Alzheimer Europe, organizace sdružující 37 členských organizací z 33 zemí,“ uvedla Olga Richterová.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu
Piráti a Starostové