Středočeský kraj vrátil kauzu střetu zájmů premiéra Černošicím navzdory jednotnému postoji expertů

21. 03. 2019
Středočeský kraj vrátil kauzu střetu zájmů premiéra Černošicím navzdory jednotnému postoji expertů
Středočeský kraj vrátil kauzu střetu zájmů premiéra Černošicím navzdory jednotnému postoji expertů

Praha, 21. března 2019 – Krajský úřad Středočeského kraje vrátil kauzu střetu zájmů premiéra zpět úřadu v Černošicích. Celá řada expertů a analýz se přitom shoduje na závěrech prvoinstančního rozhodnutí městského úřadu v Černošicích, že Andrej Babiš porušuje zákon o střetu zájmů. Česká pirátská strana má navíc oprávněné obavy o nezávislost tohoto rozhodnutí krajského úřadu, neboť zde po zveřejnění prvoinstančního rozhodnutí proběhla utajená a blesková reorganizace.

„Pochybnosti o důvěryhodnosti Krajského úřadu Středočeského kraje se z důvodu bleskové reorganizace objevily hned v počátku odvolacího řízení. Personální změny navíc nebyly podloženy žádnou analýzou či relevantním dokumentem. Nedivím se tedy, že opoziční politici dokonce podali v této věci podnět pro podjatost úřadu Středočeského kraje. Naproti tomu nezávislost úřadu v Černošicích nebyla nikdy nijak zpochybněna a zajisté k tomu pomohl i fakt, že černošický úřad nebyl předmětem zájmů velkých mocenských skupin. Tento úřad se případu dlouho a pečlivě věnoval a vyzval rovněž všechny parlamentní strany včetně Pirátů, aby doručili k této věci své podklady a analýzy. Předpokládám, že nakonec bude podaná žaloba ve veřejném zájmu, k čemuž má pravomoc pouze nejvyšší státní zástupce nebo veřejná ochránkyně práv,” komentuje aktuální situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Krajský úřad tímto jednáním vzbuzuje dojem, že praktikuje zdržovací taktiku, aby o této věci bylo rozhodnuto až po volbách do Evropského parlamentu. Přitom v této věci proběhla již podrobná odborná diskuse a byl zpracován dostatek analýz a rozborů. Je zjevné, že hnutí ANO, které vládne Středočeskému kraji, nemá sebemenší zájem o negativní medializaci této kauzy v souvislosti s blížícím se termínem eurovoleb. Doposud se navíc neobjevil ani jeden relevantní odborník, který by zastával názor, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů. Nelze například mít pochybnosti o odbornosti a důvěryhodnosti právních expertů Evropské komise, jejichž právní rozbor jasně deklaroval, že premiér je ve střetu zájmů,” dodává Bartoš.

Střet zájmů českého premiéra dokládají například tyto odborná stanoviska a důkazy:

  1. Nezávislá právní analýza týmu právníka Viktora Rossmanna (právníka roku 2016): https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/analyza-ke-stretu-zajmu-dala-za-pravdu-piratum.html
  2. Právní analýza Pirátů: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati-agrofrt-by-mel-vratot-dotace-ovlada-ho-babis.html
  3. Stanovisko Transparency International: https://www.transparency.cz/cernosice-rozhodly-o-vine-andreje-babise-davaji-za-pravdu-ti/
  4. Právní rozbor právníků Evropské komise, který dospěl k jasnému závěru, že český premiér je ve střetu zájmů: https://www.respekt.cz/politika/respekt-ziskal-dokument-eu-o-babisove-stretu-zajmu-text-mluvi-jasne
  5. Agrofert přímo doložil při získání veřejné zakázky ve slovenském rejstříku skutečných vlastníků, že Andrej Babiš je skutečným majitelem a tedy osobou, která ovládá Agrofert: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/7859
  6. Ovládání koncernu Agrofert ze strany Andreje Babiše plyne z § 13d zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a z § 74 zákona o obchodních korporacích.
  7. Právní rozbor statutu svěřenského fondu, kterou zpracovali experti černošického úřadu.
  8. Zahraniční a tuzemští experti včetně 434 poslanců Evropského parlamentu dospěli k jasnému závěru, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů.
Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu