Piráti odmítli používání hrozby terorismem jako biče na svobodný internet

07. 11. 2018
Piráti odmítli používání hrozby terorismem jako biče na svobodný internet
Piráti odmítli používání hrozby terorismem jako biče na svobodný internet

Praha, 7. listopadu 2018 – Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR dnes projednával návrh nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady o prevenci šíření teroristického obsahu on-line. Jednohlasně zaujal tzv. odůvodněné stanovisko, kterým národní parlament může odmítnout evropskou legislativu, pokud se domnívá, že zásadním způsobem zasahuje do jeho kompetencí. Návrh podal zpravodaj a místopředseda výboru Mikuláš Peksa, poslanec Pirátů. Současná podoba návrhu je široce kritizovaná za obtížnou technickou proveditelnost, další omezování svobody ve jménu boje proti terorismu a za to, že klade hlavní odpovědnost na malé a střední IT firmy a neúměrně je byrokraticky zatěžuje.

„Jsem velmi rád, že se povedlo vyjednat jednomyslné zamítnutí návrhu nařízení a jednomyslné přijetí odůvodněného stanoviska, které jsem navrhl. Náš výbor zaujal jasnou a nejostřejší možnou pozici,“ zhodnotil průběh jednání Mikuláš Peksa a ocitoval část přijatého stanoviska: „Navržené opatření významným způsobem zasahuje do práva na svobodu projevu, práva na ochranu osobních údajů, práva na respektování soukromého a rodinného života, zásadu zákazu diskriminace, práva na účinnou právní ochranu a práva na svobodu podnikání.“

Odůvodněné stanovisko je nástroj národních parlamentů, který mohou využít v případě, kdy se domnívají, že Evropská unie významným způsobem zasahuje do pravomocí jednotlivých členských zemí, a tedy porušuje tzv. princip subsidiarity. Lhůta pro jeho podání v dalších členských zemích uplyne na začátku prosince.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu