Prestižní univerzity by měly pečlivě zvažovat, koho si vyberou jako hlavního komerčního partnera

09. 10. 2019
Prestižní univerzity by měly pečlivě zvažovat, koho si vyberou jako hlavního komerčního partnera
Prestižní univerzity by měly pečlivě zvažovat, koho si vyberou jako hlavního komerčního partnera

Praha, 9. října 2019 - Univerzita Karlova navázala tříletou spolupráci s firmou Home Credit a udělila tak této firmě exkluzivní označení „Hlavní partner Univerzity Karlovy”. Smlouva přitom nebyla projednána v širších orgánech univerzity ani s děkany jednotlivých fakult a po jejím uveřejnění se strhla ve veřejném prostoru silná vlna kritiky. Piráti zdůrazňují, že by prestižní univerzity měly pečlivě zvažovat, koho si vyberou jako hlavního komerčního partnera a respektovat akademické svobody všech svých orgánů.

Plně respektujeme vnitřní autonomii univerzit a jejich právo uzavírat komerční partnerství na podporu univerzit a jejich vědecké činnosti. V případě Univerzity Karlovy však uzavření této smlouvy vzbuzuje obavy, zda-li právě uzavření této smlouvy a její obsah není v příkrém rozporu s akademickými svobodami. Pochybnosti budí zejména smluvní klauzule, kde se Univerzita Karlova, dle zveřejněného textu smlouvy, zavazuje zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Home Creditu. To může časem narážet na některé aktivity pracovišť univerzity, které například kritizují čínský režim. Velká část zisků Home credit je právě z trhů v Číně a pracovníci univerzity by se mohli cítit oprávněně pod tlakem, při dalším hodnocení fungování nedemokratického čínského režimu.

Pochybnosti a rozpaky budí také samotné zaměření podnikatelských aktivit partnerské firmy, kdy hlavní jádro jejich obchodů spočívá v krátkodobých úvěrech, se kterými se pojí mnoho problémů zejména nejchudších vrstev obyvatelstva, jako jsou například exekuce apod.

Univerzita Karlova se opakovaně z českých univerzit umísťuje na nejvyšších příčkách celosvětových hodnocení vysokých škol. Její tradice sahá více než šest set let do minulosti a měla by pečlivě vážit, s kým spojí svou prestižní značku a komu propůjčí své jméno na komerční prezentaci.

Univerzita Karlova je také alma mater pro statisíce jejích absolventů, kteří s ní spojili svá studentská léta i své následné životy. I proto je každé její konání celou společností sledováno a měla by velmi pečlivě a důkladně vážit své kroky, které mohou vzbudit takovéto kontroverze.

Vyjádření radního pro školství hl. m. Prahy Víta Šimrala:

Hledání dalšího zdroje financí? Klidně, ale ne za cenu svobody! Nezávislý a neovlivněný výzkum je naprosto nezbytný. Tím spíš, pokud se týká tak kontroverzního tématu, jako je historie a současnost Číny.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu