Piráti podpořili Zelenou dohodu pro Evropu, považují ji za jedinečnou příležitost pro českou ekonomiku

29. 04. 2020
Piráti podpořili Zelenou dohodu pro Evropu, považují ji za jedinečnou příležitost pro českou ekonomiku
Piráti podpořili Zelenou dohodu pro Evropu, považují ji za jedinečnou příležitost pro českou ekonomiku

Praha, 29. dubna 2020 – Výbor pro evropské záležitosti dnes projednal první balík dokumentů souvisejících se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal); vedle samotné Dohody, která má formu tzv. sdělení, projednal i dvě nařízení – Evropský právní rámec pro klima a Investiční plán Zelené dohody pro Evropu. Výbor nakonec i díky tlaku Pirátů nepřijal k návrhu Evropského právního rámce pro klima vyloženě zamítavé stanovisko navržené poslancem ODS Janem Zahradníkem, nepřijal však ani konstruktivní připomínky, které navrhoval poslanec Kopřiva. Výbor též projednával ilegální rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów, které představuje ohrožení pro občany a životní prostředí v Libereckém kraji.

Pirátští poslanci František Kopřiva a Lukáš Černohorský se na výboru jasně postavili za Zelenou dohodu pro Evropu, která představuje ambiciózní, avšak nezbytný plán transformace EU na udržitelnou, oběhovou a klimaticky neutrální ekonomiku. Návrh Evropské komise je podle Pirátů i přes dílčí nedostatky jedinečnou příležitostí pro Českou republiku, jak využít investice z unijních fondů ke proměně české ekonomiky z montovny na mozkovnu.

„Česko zažívá nejhorší sucho za posledních 500 let, usychají lesy, znehodnocuje se zemědělská půda a nesnesitelná vedra v létě cítíme doslova všichni, po celé planetě vymírají živočišné druhy a v důsledku oteplování se zvedají hladiny oceánů. V tomto kontextu mi přijde odmítání klimaticky vyvážené politiky jako diletantství. Vnímám pozitivně, že jsme návrh na tzv. žlutou kartu, která je zpochybněním principu subsidiarity, nevrátili Komisi k přepracování, jak navrhoval zpravodaj Jan Zahradník. Výsledné stanovisko i přesto odráží pasivní postoj české vlády. Přitom je Zelená dohoda ohromnou příležitostí pro Českou republiku stát se nejen udržitelnou, ale i konkurenceschopnou a prosperující ekonomikou pro 21. století,” komentuje místopředseda výboru František Kopřiva.

Piráti také podpořili návrh usnesení, aby vláda ČR zpracovala analýzu, jak postupovat proti nelegální těžbě v polském dole Turów. Polsko navzdory výhradám Česka a unijnímu právu hodlá rozšířit těžbu, což ohrožuje například zásoby pitné vody na české straně. Pokud se situace v dohledné době uspokojivě nevyřeší, podporují Piráti vzhledem k vyčerpání ostatních právních kroků jako žalobu na Polsko k Evropskému soudnímu dvoru. Téma dolu Turów opakovaně otevřela na Výboru pro životní prostředí jeho předsedkyně Pirátka Dana Balcarová.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu
Piráti a Starostové