Sněmovna se na náš návrh zabývala otázkou platů ústavních činitelů. Po dlouhých rozpravách se nám nakonec podařilo prosadit jedinou průchozí variantu: růst platů politiků se zpomalí o více než polovinu.


Skokový nárůst původně činil 10 % a schválila ho minulá sněmovna na návrh Jana Hamáčka (ČSSD). Tento postup stanoví zákon o platech, který platí mnoho let. Není tedy pravda, že by Piráti ani kdokoliv jiný navrhli jakékoliv zvýšení platů, protože k valorizaci dochází automaticky. Návrh byl projednán na mimořádné schůzi, kterou Piráti spolu s SPD iniciovali. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů 20. 12. 2018.


Piráti navíc prosazovali i to, aby se platy politiků odvíjely od průměrných platů v celé ekonomice, nikoliv jen ve státním sektoru a trvali na tom, aby pro politiky platila také pravidla o nemocenské. Tyto návrhy nebyly přijaty.


Další zdroje: