Od začátku nového roku platí tzv. informační příkaz, zákon z pera Pirátů, který zamezuje tzv. úřednímu ping-pongu. Zákon občanům zajišťuje přístup k informacím v situacích, kdy úřady dělají obstrukce a nelegálně utajují informace před občany. V platnost vstoupil na den přesně dvacet let po nabytí účinnosti tzv. stošestky, tedy zákona o svobodném přístupu k informacím.


Občan se nově může dovolat svého práva na informace u tzv. informačního komisaře, který bude působit v rámci Úřadu pro ochranu osobních údajů. V rámci řízení bude nově možné vydat informační příkaz, který zastaví dosud nekonečný úřednický „ping-pong“, kvůli kterému občan čeká na informaci i dlouhé roky.


Jde o přelomovou změnu zákona o svobodném přístupu k informacím. Zákonodárci tak na návrh Pirátů reagovali na časté výhrady, že téměř dvacet let platný zákon o svobodném přístupu k informacím není vymahatelný. Zákon nabyl účinnosti od 1.1. 2020.


Další zdroje: