Olga Richterová navrhuje valorizaci rodičovského příspěvku, která by měla fungovat podobně jako u důchodů, ale v měsíčních intervalech. A aby si mohl svůj příspěvek spočítat opravdu každý, připravili jsme přehlednou kalkulačku.


Piráti navrhují mechanismus pravidelného navyšování rodičovského příspěvku v závislosti na inflaci. Jeho výše by tak byla předvídatelná, což by pomohlo rodinám s malými dětmi. Navýšení rodičovského příspěvku jen těm rodičům, kteří jej budou k 1. lednu 2020 aktivně pobírat, navíc vyvolá prodlužování pobírání této dávky a vlnu opožděných návratů do práce s patřičnými ekonomickými dopady. Piráti proto připravili návrh na odstupňování navýšení i těm rodičům, kteří příspěvek už vyčerpali, ale jejich děti nejsou starší čtyř let.


Kalkulačka je dostupná na adrese socialnisystem.pirati.cz/kalkulacka. Je tam jednoduše vidět, jak by při různé rychlosti čerpání, při všech možnostech volby, jaké mají rodiče dnes, zodpovědně navržená valorizace mohla vypadat.


ST 490 byl schválen 6.11.2019.


Sněmovna přijala pirátský pozměňovací návrh D: Navrhovaná úprava ovlivňuje měsíční limit pro čerpání, a to tak, aby bylo i pro osoby, kterým nelze vypočítat denní vyměřovací základ, možné vyčerpat rodičovský příspěvek do 30 měsíců - tedy stejně, jako je tomu dnes, kdy celková částka 220 tis. Kč vydělená částkou 7 600 Kč činí téměř 29 měsíců (7 600 Kč představuje dnešní maximální limit pro osoby bez denního vyměřovacího základu). Zůstává tak zachován současný mechanismus, kdy si rodič volí výši měsíční částky podle svého uvážení, návrh pouze zvýšením maximálního limitu na 10 000 Kč reaguje na celkovou výši rodičovského příspěvku a umožňuje stejnou rychlost čerpání, jako je dnes, např. OSVČ nebo studentkám.