AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Pirátům sepodařilo prosadit pozměňovací návrhy kvládnímu návrhu zákona oposkytnutí státní záruky nazajištění dluhů Českomoravské záruční arozvojové banky zadluhy zúvěrů vsouvislosti sezmírněním negativních dopadů epidemie koronaviru. Prošel jak pozměňovací návrh skupiny pirátských poslanců natransparentní zveřejnění základních údajů opříjemcích bankovních úvěrů, které jsou zajišťovány ČMZRB, tak výzva poslance Tomáše Martínka vládě, aby zajistila, že záruky budou poskytnuty pouze zaúvěry žadatelů, kteří vČeské republice řádně platí daně anezneužívají daňových rájů.

Pirátům se podařilo prosadit pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů epidemie koronaviru. Prošel jak pozměňovací návrh skupiny pirátských poslanců na transparentní zveřejnění základních údajů o příjemcích bankovních úvěrů, které jsou zajišťovány ČMZRB, tak výzva poslance Tomáše Martínka vládě, aby zajistila, že záruky budou poskytnuty pouze za úvěry žadatelů, kteří v České republice řádně platí daně a nezneužívají daňových rájů.


Prošel i návrh doprovedného usnesení podaný poslancem Pirátů Tomášem Martínkem, aby vláda zajistila, že ČMRZB poskytla záruky za úvěry pouze u žadatelů o úvěr, kteří v ČR řádně platí daně, nezneužívají daňových rájů, po dobu trvání záruky na úvěr nevykupují zpětně vlastní akcie a nevyplácí vlastníkům dividendy ani nadměrné odměny vedení společnosti. Vedle toho má ČMRZB transparentně informovat o všech poskytnutých zárukách jednotlivých úvěrů včetně skutečných majitelů úvěrovaných společností.


Pirátům se podařilo prosadit i opravu návrhu ve spolupráci s Ministerstvem financí, která zajišťuje, aby stát ručil pouze za jistinu úvěrů, a ne za částky, které si budou banky účtovat na úrocích.


Další zdroje: