Pirátům se podařilo prosadit pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů epidemie koronaviru. Prošel jak pozměňovací návrh skupiny pirátských poslanců na transparentní zveřejnění základních údajů o příjemcích bankovních úvěrů, které jsou zajišťovány ČMZRB, tak výzva poslance Tomáše Martínka vládě, aby zajistila, že záruky budou poskytnuty pouze za úvěry žadatelů, kteří v České republice řádně platí daně a nezneužívají daňových rájů.


Prošel i návrh doprovedného usnesení podaný poslancem Pirátů Tomášem Martínkem, aby vláda zajistila, že ČMRZB poskytla záruky za úvěry pouze u žadatelů o úvěr, kteří v ČR řádně platí daně, nezneužívají daňových rájů, po dobu trvání záruky na úvěr nevykupují zpětně vlastní akcie a nevyplácí vlastníkům dividendy ani nadměrné odměny vedení společnosti. Vedle toho má ČMRZB transparentně informovat o všech poskytnutých zárukách jednotlivých úvěrů včetně skutečných majitelů úvěrovaných společností.


Pirátům se podařilo prosadit i opravu návrhu ve spolupráci s Ministerstvem financí, která zajišťuje, aby stát ručil pouze za jistinu úvěrů, a ne za částky, které si budou banky účtovat na úrocích.


Další zdroje: