Piráti prosadili návrhy, které zajistí lepší kontrolu nad státem zaručenými úvěry

22. 04. 2020
Piráti prosadili návrhy, které zajistí lepší kontrolu nad státem zaručenými úvěry
Piráti prosadili návrhy, které zajistí lepší kontrolu nad státem zaručenými úvěry

Praha, 22. dubna 2020 – Pirátům se podařilo prosadit pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů epidemie koronaviru. Prošel jak pozměňovací návrh skupiny pirátských poslanců na transparentní zveřejnění základních údajů o příjemcích bankovních úvěrů, které jsou zajišťovány ČMZRB, tak výzva poslance Tomáše Martínka vládě, aby zajistila, že záruky budou poskytnuty pouze za úvěry žadatelů, kteří v České republice řádně platí daně a nezneužívají daňových rájů.

„Zájem na zveřejnění údajů o těchto příjemcích plyne ze skutečnosti, že státní finanční záruka je poskytována z peněz daňových poplatníků. Proto má být zřejmé, u koho tyto prostředky končí. Jsem rád, že jsme pro tento návrh získali většinu sněmovny,” uvedl k návrhu poslanec Jakub Michálek.

Prošel i návrh doprovedného usnesení podaný poslancem Pirátů Tomášem Martínkem, aby vláda zajistila, že ČMRZB poskytla záruky za úvěry pouze u žadatelů o úvěr, kteří v ČR řádně platí daně, nezneužívají daňových rájů, po dobu trvání záruky na úvěr nevykupují zpětně vlastní akcie a nevyplácí vlastníkům dividendy ani nadměrné odměny vedení společnosti. Vedle toho má ČMRZB transparentně informovat o všech poskytnutých zárukách jednotlivých úvěrů včetně skutečných majitelů úvěrovaných společností. Jak uvedl pirátský poslanec v předkladatelské zprávě, k těmto podmínkám vyzývá např. Tax Justice Network, organizace zabývající se daňovými úniky a ráji. Stejnou podmínku pro pomoc si stanovilo také Dánsko.

„Považuji za nutné, aby veřejnou podporu získaly pouze společnosti, které do veřejného rozpočtu dlouhodobě přispívají a které svou likviditu v době krize využívají výhradně pro provozní a investiční účely. Není spravedlivé ani motivační, aby se firmy, které se vyhýbají daňové povinnost v ČR, těšily stejné míře podpory jako společnosti, které v ČR daně řádně platí,” komentoval Martínek.

Pirátům se ve spolupráci s Ministerstvem financí podařilo prosadit i opravu návrhu, která zajišťuje, aby stát ručil pouze za jistinu úvěrů, a ne za částky, které si budou banky účtovat na úrocích.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu