Tábor, 19. ledna 2019 – Na Celostátním fóru Pirátů dnes vystoupil předseda Pirátů Ivan Bartoš se Zprávou o stavu České pirátské strany. Ve své řeči zhodnotil proces transformace strany v uplynulém roce, pozici Pirátů ve Sněmovně i na radnicích a pirátskou strategii. Představil také ambice strany do voleb do Evropského parlamentu – získat v nadcházejících evropských volbách 20 procent a vyhrát.

Celá řeč předsedy Pirátů:

Vážené Celostátní fórum Pirátů, milé Pirátky a Piráti, vážení hosté, přátelé, je mi ctí a potěšením přednést Vám zde Zprávu o stavu České pirátské strany. Seznámím vás zde nyní s vývojem Pirátů v roce 2018. Také se pokusím shrnout hlavní výzvy, kterým jsme v uplynulém roce čelili v jednotlivých oblastech a pojmenovat potřeby, které z nich vyplývají pro rok 2019.

Odpovědnost a naplnění výzvy

Před rokem jsme se sešli v Brně na celostátním fóru Pirátů vůbec poprvé jako parlamentní strana vědomi si velkých očekávání jak od veřejnosti, tak od nás samotných. Bylo zřejmé, že jsme se jako strana ocitli ve zcela nové situaci.

Do nové éry Pirátů jsem vstupoval nejen s hlubokou pokorou a vírou v nás, ale i s přesvědčením, že ustojíme popularitu, exponovanost a zvládneme dostát svých slibů. Bylo zřejmé, že končí doba, kdy se všichni známe osobně. A že chceme-li uspět, musíme hledat způsob, jak fungovat profesionálně a přitom neztratit to nejcennější, co máme – sami sebe, a to co nás autenticky spojuje.

Jsem opravdu hrdý, že dnes můžu prohlásit, že letos se tady v Táboře scházíme jako významná politická síla se zastoupením na všech úrovních domácí politiky, atakující pozici druhé nejsilnější politické strany v České republice, která se chystá výrazně uspět v následujících volbách do Evropského parlamentu. Naší ambicí je získat v nadcházejících evropských volbách 20 % a vyhrát.

Dnešní pozice Pirátů v ČR

Nyní bych Vás rád seznámil s několika čísly: Během loňského roku se počet členů a členek České pirátské strany vyhoupl z 537 na téměř 900. Máme zastoupení v obou komorách Parlamentu ČR. V Senátu nás reprezentují tři senátorky a senátoři, v Poslanecké sněmovně Piráti pracují v třetím největším poslaneckém klubu v počtu 22 poslankyň a poslanců. Vojta Pikal je místopředsedou sněmovny a máme předsedy dvou sněmovních výborů.

Po loňských komunálních volbách usedlo na radnice celkem 358 pirátských zastupitelek a zastupitelů. Získali jsme primátora v hlavním městě Praze, obhájili vedení Mariánských Lázní, máme dva starosty městských částí Prahy, starostu Lokte, jsme ve vedení Ostravy, Brna či Jablonce nad Nisou. Máme krajské zastoupení v Karlovarském, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji.

Co mě velice těší je, že naše preference od voleb do Poslanecké sněmovny setrvale rostou a v posledních měsících se často umisťujeme na 2. místě voličských preferencí ze všech politických stran. To z nás dělá faktické lídry opozice. Je to výraz obrovské důvěry občanů a společně s tím i adekvátní odpovědnosti. V nadcházejících volbách chceme být vyzyvatelé a alternativou hnutí ANO.

Fungování klubu Pirátů v Poslanecké sněmovně

Nyní k fungování našeho poslaneckého klubu ve Sněmovně. Rok fungování pirátského poslaneckého klubu pod vedením jeho předsedy Jakuba Michálka, jemuž osobně i všem členům parlamentní posádky chci tímto poděkovat, hodnotím velmi kladně.

Díky jasně definované povolební strategii a píli poslankyň a poslanců včetně našeho klubového aparátu, jsme nabrali dobrý kurz a plníme, co jsme si vytyčili. Například jsme předložili zákon proti kumulaci platů, komplexní návrh exekučního řádu, tlačíme na zveřejňování smluv ČEZ a ustanovili jsme vyšetřovací komisi k OKD.

Podařilo se nám sestavit funkční resortní týmy a osvojili jsme si procesy fungování Poslanecké sněmovny, viz www.pirati.cz/snemovna, a to včetně proaktivní legislativní i mediální práce, která je vždy spjata nejen s našimi tématy, ale i tématy nastolenými ostatními stranami.

Nově jsme díky Jakubovi Michálkovi nasadili principy projektového řízení založeného na šestitýdenních cyklech podle pracovního rytmu v Poslanecké sněmovně. Ty pak navazují na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle, včetně jejich ukotvení v našem systému Readmine a následnou prezentaci také skrze nový web www.piratipracuji.cz.

Černé scénáře některých komentátorů se nenaplnily a pirátský klub nejenže prokazuje vysokou účast na jednotlivých hlasováních pléna Poslanecké sněmovny, ale troufnu si říci, že také naplňujeme principy demokratického minima. Mám radost, že ačkoliv institut závazného hlasování používáme pouze ve výjimečných případech, máme vysokou hlasovací shodu v rámci klubu a jsme konzistentní.

Proces transformace v roce 2018

Jak víte, loni jsme nastartovali projekt Upgrade, který se soustředil především na zlepšení vnitřního fungování strany. Tento komplexní projekt, který probíhal za pochodu, pokryl řadu témat – od fungování vedení České pirátské strany, přes návrhy na úpravu předpisů, až po stabilizaci fungujícího. Dík patří všem, kteří se do tohoto velkého projektu zapojili na úrovni centrální i regionální.

 • Intenzivně komunikujeme s našimi podporovateli a voliči. Vydáváme Newslettery dovnitř strany a funguje i projekt nalodění na pirátskou palubu.
 • Na co jsem obzvláště hrdý, je naše síť krajských koordinátorů a v neposlední řadě rozsáhlá síť dobrovolníků, kteří hrdě vychází hájit pirátské barvy do ulic nejen v době kampaní.
 • Nově jsme také spustili program pro osobnostní růst našich členů.
 • Zrekonstruovali a otevřeli jsme nová pirátská centra – sídlo strany v Praze a kanceláře ve zbytku republiky.
 • Zefektivnili jsme vnitřní fungování strany zavedením nové funkce šéfa kanceláře České pirátské strany, kterým je Aleš Krupa.
 • Velice dobře si vedeme i s výběrovými řízeními, které profesionálně realizuje náš Personální odbor.
 • Funguje nám Volební výbor, který má například nyní na starost blížící se eurovolby.
 • Plánujeme start stálého fundraisingového projektu.

Nasadili jsme aplikace proplácení a registrace rozpočtů a především jsme profesionalizovali aplikaci s názvem Registr schůzek a kontaktů (dříve lobbistických kontaktů).

Pirátská strategie

Prostřednictvím Celostátního fóra a Republikového výboru se nám loni podařilo zafixovat a schválit dokument Pirátské strategie pro další období. Na čem nám záleží nejvíce: Cílem politiky Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Protože jedině ta vede k moderní, udržitelné a prosperující ekonomice, která umožní vysokou kvalitu života v budoucnosti. Úvodní části této strategie jsme naplnili již v rámci komunálních voleb a v následných koaličních vyjednáváních v roce 2018, kdy jsme dle volebních výsledků přijali buď koaliční nebo opoziční roli.

Na čem budeme dále intenzivně pracovat?

 1. Budeme dělat natolik dobrou a chytrou politiku, že zůstaneme lídry v liberálním středu a okolí.
 2. Naším cílem je nyní vytipovat a oslovit nové voličské skupiny. Využijeme přitom toho, že děláme racionální liberální středovou politiku pro celou společnost.
 3. Pracovat chceme i na vytvoření potenciálních koaličních partnerů do budoucna, kteří budou mít v čele poctivé a kompetentní politiky.

Nyní nejbližší strategické volební milníky, které nás čekají:

 • V roce 2019 budeme usilovat o maximální počet pirátských europoslanců a získání silného slova v názorově nejbližší frakci.
 • O rok později, v roce 2020, budeme usilovat o vstup do zastupitelstev všech krajů a posílení senátního klubu.
 • V neposlední řadě, v roce 2021, chceme vyhrát parlamentní volby a sestavit vládu.

Evropské volby

Nejbližší boj, jak jsem již řekl, ve kterém se utkáme a doufám, že vítězně, jsou květnové volby do Evropského parlamentu. Úkolem naším i námi zvolených pirátských kandidátů je představit naše plány a program široké veřejnosti a získat tak její podporu. Naplnění naší ambice – získat 20 % hlasů, je podloženo našimi zkušenostmi jak z aktivní práce, tak z nespočtu kampaní, které jsme ve volebních obdobích i mimo ně realizovali. Opět nabízíme občanům a České republice moderní, liberální a racionální politiku.

Čekají nás totiž volby o budoucnost Evropy. Volby, které určí, zda se do Evropského parlamentu dostanou exituchtivé, populistické či extremistické strany, které mohou zapříčinit rozklad tak důležitého projektu, jakým bezesporu EU je. A i tomu se s Piráty nejen z České republiky, ale z celé EU, chceme odvážně postavit. Fungující propojení domácí a evropské politiky je pro nás, Piráty, další a možná největší výzvou, neboť toto se jiným stranám v České republice doposud nepodařilo a já pevně věřím, že Piráti budou v tomto ohledu skutečně první.