Piráti ve sněmovně

Informační otevřenost, finanční transparentnost a především možnost občanů aktivně rozhodovat.

Proto jsme se sešli právě pod křídly Pirátské strany.
Proto jsme v poslanecké sněmovně.

Poslanecký klub pirátů

Poslanecký klub pirátů vznikl 22. října 2017, sdružující 22 poslanců Pirátské strany. Všichni jeho členové jsou vázáni Kodexem pirátského poslance, a ve sněmovně prosazují stěžejní cíle pirátského programu. Předsedou je Jakub Michálek.

Poslanci a poslankyně

Jakub MichálekJakub Michalek

Jakub Michálek

předseda poslaneckého klubu Pirátů v PSP ČR, předseda zastupitelského klubu Pirátů v Praze a 3. místopředseda Pirátské strany

+420 775 978 550
jakub.michalek@pirati.cz

Ivan BartošIvan Bartos

Ivan Bartoš

předseda Pirátů, poslanec PSP ČR za Středočeský kraj

+420 603 415 378
ivan.bartos@pirati.cz

Olga RichterováOlga Richterova

Olga Richterová

poslankyně PSP ČR, členka Republikového výboru Pirátů

+420 774 153 361
olga.richterova@pirati.cz

Jan LipavskýJan Lipavsky

Jan Lipavský

poslanec PSP ČR, člen Republikového výboru Pirátů


jan.lipavsky@pirati.cz

Dana BalcarováDana Balcarova

Dana Balcarová

poslankyně PS PČR, garantka programového bodu životní prostředí

+420 732 103 330
dana.balcarova@pirati.cz

Vojtěch PikalVojtech Pikal

Vojtěch Pikal

poslanec PSP ČR, 1. místopředseda Pirátů, 1. místopředseda Olomouckého kraje

+420 778 702 714
vojtech.pikal@pirati.cz

Lukáš BartoňLukas Barton

Lukáš Bartoň

poslanec PSP ČR za Plzeňský kraj, předseda krajského sdružení Plzeňský kraj


lukas.barton@pirati.cz

Lenka KozlováLenka Kozlova

Lenka Kozlová

poslankyně PSP ČR, členka Republikového výboru Pirátů


lenka.kozlova@pirati.cz

František KopřivaFrantisek Kopriva

František Kopřiva

poslanec PS PČR, jednatel republikového výboru a jeho místopředseda

+420 736 749 464
frantisek.kopriva@pirati.cz

Mikuláš PeksaMikulas Peksa

Mikuláš Peksa

poslanec PSP ČR za Ústecký kraj, 4. místopředseda Pirátů, garant programového bodu Zahraničí


mikulas.peksa@pirati.cz

Radek HolomčíkRadek Holomcik

Radek Holomčík

poslanec za Jihomoravský kraj

+420 728 034 460
radek.holomcik@pirati.cz

Tomáš MartínekTomas Martinek

Tomáš Martínek

poslanec PSP ČR za Liberecký kraj, zastupitel města Česká Lípa


tomas.martinek@pirati.cz

Lukáš ČernohorskýLukas Cernohorsky

Lukáš Černohorský

poslanec za Moravskoslezský kraj

+420 601 573 955
lukas.cernohorsky@pirati.cz

Jan PošvářJan Posvar

Jan Pošvář

poslanec PSP PČR, předseda krajského sdružení Vysočina


jan.posvar@pirati.cz

Tomáš VymazalTomas Vymazal

Tomáš Vymazal

poslanec PSP ČR za Jihomoravský kraj

+420 774 363 736
tomas.vymazal@pirati.cz

František ElfmarkFrantisek Elfmark

František Elfmark

poslanec PSP ČR za Zlínský kraj, radní města Uherské Hradiště


frantisek.elfmark@pirati.cz

Ondřej PolanskýOndrej Polansky

Ondřej Polanský

poslanec PSP ČR za Moravskoslezský kraj


ondrej.polansky@pirati.cz

Lukáš KoláříkLukas Kolarik

Lukáš Kolářík

poslanec PSP ČR za Jihočeský kraj


lukas.kolarik@pirati.cz

Martin JiránekMartin Jiranek

Martin Jiránek

poslanec PSP ČR za Královéhradecký kraj, zastupitel za Piráty a Stranu Zelených v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

+420 777 719 282
martin.jiranek@pirati.cz

Mikuláš FerjenčíkMikulas Ferjencik

Mikuláš Ferjenčík

poslanec PSP ČR za Prahu, zastupitel Pirátů v Zastupitelstvu hlavního města Prahy a vedoucí mediálního odboru Pirátů

+420 737 943 770
mikulas.ferjencik@pirati.cz

Ondřej ProfantOndrej Profant

Ondřej Profant

poslanec PSP ČR za Prahu, zastupitel v zastupitelstvu hl. m. Prahy a předseda krajského sdružení Pirátské strany v Praze

+420 607 580 015
ondrej.profant@pirati.cz

Petr TřešňákPetr Tresnak

Petr Třešňák

poslanec PSP ČR za Karlovarský kraj, starosta Mariánských Lázní, zastupitel za Piráty v Karlovarském kraji, předseda krajského sdružení Pirátů v Karlovarském kraji

+420 354 922 132
petr.tresnak@pirati.cz

Vnitřní poměry klubu

 • Poslanecký klub Pirátů utvoří všichni zvolení poslanci. Každý poslanec se řídí schváleným kodexem Pirátského poslance. Poslanecký klub Pirátů usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek.
 • Očekává se, že každý poslanec se bude věnovat výkonu funkce řádně a potřebnou dobu, neboť je placený za plný úvazek. Je žádoucí, aby si každý poslanec zachoval kontakt k dosavadní profesi a komunitě, odkud pochází (např. průběžné vzdělávání, miniaturní úvazek v původním zaměstnání či samostatná výdělečná činnost v oboru, setkání s voliči v regionu, činnosti směřující k rozvoji jeho regionu).
 • Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, může klub konzultovat otázku s republikovým předsednictvem, republikovým výborem, celostátním fórem nebo konkrétním krajským sdružením, pokud jde o problém týkající se určitého kraje. Stejně tak tyto orgány se mohou obrátit na klub a ten je povinen s nimi za přítomnosti jejich zástupců věc projednat, například prostřednictvím poslance z daného kraje.
 • Obsazení každého místa asistenta poslance a jiných pracovníků pomáhajících Pirátům ve sněmovně bude projednáno klubem. Jako ochranu před zneužíváním těchto pozic k odměňování spřízněných osob si klub ponechá při výběru právo veta. Cílem je mít tým asistentů s různorodou odborností, získat ty nejlepší uchazeče a vybrat asistenta, který si s poslancem sedne.
 • Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí klub zvláštní nominační tým s účastí expertů a stanoví tomuto týmu průhledný postup.
 • Zásadní hlasování musí být přijato minimálně 3/4 členů klubu a nesmí být v rozporu s programem strany, případně schváleným programovým prohlášením koalice.
 • Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a své místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.
 • Vztah klubu k Pirátské straně

  Úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny nám dá velký prostor k posílení Pirátské strany, náboru nových členů a bude celkovou vzpruhou pro další komunální volby po celé republice. Budeme usilovat o co nejužší kontakt mezi poslaneckým klubem a stranou.

  Celostátní fórum vždy předem schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu, rozhoduje o nominacích zástupců Pirátů na funkce ve vládě a volí po projednání na poslaneckém klubu ze zvolených poslanců nového lídra, pokud zvolený lídr nemůže z jakéhokoliv důvodu vykonávat svou funkci.

  Poslanecký klub bude pravidelně informovat členskou základnu a republikový výbor o své činnosti a výsledcích. Neschválí-li celostátní fórum na návrh republikového výboru něco jiného, poslanecký klub je vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb. Jednání klubu o sněmovních tiscích jsou zpravidla členům a registrovaným příznivcům přístupná.

  Žádný poslanec ani funkcionář není povinen odvádět část své odměny, jak to bývá u některých jiných stran. Je však vítáno, pokud se dobrovolně rozhodne sponzorovat konkrétní charitativní, pirátskou nebo občanskou aktivitu.

  Vztah klubu k senátorům

  Piráti se snaží svou práci v Parlamentu maximálně sjednocovat. Poslanecký klub postupuje tak, aby se senátní tým Pirátů a senátoři zvolení s podporou Pirátů mohli včas připravit na projednávání zákona v Senátu a uplatnit své připomínky ke sněmovní politice.

Co prosazujeme ve sněmovně:

Jsme jediná strana nespojená se skandály, korupcí, byrokracií. Jsme tu osm let. Hájíme svobodu, přinášíme čerstvé nápady a nebojíme se říkat, co si myslíme. Politici slibují modré z nebe, světlé zítřky a další prázdná hesla. Piráti nabízí jasné a konkrétní cíle – černé na bílém./p>

Programové priority

Kontrola moci a mocných

 1. Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků
 2. Konec praxe politických trafik – důsledně otevřená výběrová řízení na všechny pozice
 3. Zabráníme únikům zisků z ČR do daňových rájů
 4. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací
 5. Donutíme ČEZ a další státní firmy zveřejňovat smlouvy

Ochrana občanů před šikanou

 1. Zrušení EET pro e-shopy, platby kartou, řemeslníky a drobné podnikatele
 2. Umožnit pojištěncům volit si své zástupce do správní a dozorčí rady zdravotní pojišťovny, aby mohli spolurozhodovat o úhradách
 3. Skutečná dostupnost konopí pro léčbu vážně nemocných a regulovaná legalizace léčebného i rekreačního pěstování pro osobní potřebu
 4. Stop hromadění exekucí – zásada 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště
 5. Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského práva

Zjednodušení státu pomocí technologií

 1. Daně, které každý pochopí – místo 6 různých forem zdanění práce jen jedna nižší daň
 2. Na úřad z domova – možnost vyřídit si 90 % papírování přes internet bez obíhání úřadů
 3. Podpora malých podnikatelů – založení firmy za 1 den a další zjednodušení byrokracie
 4. Zrychlení soudů – zavedení elektronického spisu a standardů rozhodování
 5. Možnost vyřídit si běžné věci na Czech Pointu a jednotné inkasní místo pro podnikatele

Obrana svobody

 1. Nekompromisní rozkrývání korupčních vazeb
 2. Zrušení plošného sledování telefonů, stejně jako šmírování a cenzury Internetu
 3. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody
 4. Možnost darovat ze svých daní až 2000 Kč nezávislým médiím a projektům
 5. Aktivní účast na rozhodování v EU

Kompletní program

Sněmovní strategie

Tolerance menšinové vlády

Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové vlády výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskusí k připravovaným záměrům.

Konstruktivní opoziční práce

Pokud nebudeme součástí vlády, chceme získat vhodná místa ve výborech Poslanecké sněmovny, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity. Naše opozice bude konstruktivní; formou připomínek, předkládáním návrhů vládě, prací ve výborech, zveřejňováním informací a mobilizací veřejnosti se nadále budeme snažit o prosazování našeho programu. Demokraticky zvolenou vládu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a za každou cenu o její pád, protože je pro nás důležitá stabilita země, a tedy i její vlády. Snaha o vyvolání nedůvěry vládě musí být až reakcí na silně negativní okolnosti, nikoliv standardem, protože jsme v opozici.

Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do vlády a dalších funkcí byly nominovány bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby (a to i na úřadech, v Parlamentu, v dozorčích radách státních firem apod.). Budeme požadovat rozumné záruky, abychom předešli zneužití moci, např. odmítneme podpořit kandidáty, kteří by byli v neustálém střetu zájmů.

Po projednání s klubem a republikovým výborem předloží vyjednávací tým návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce v souladu s touto strategií celostátnímu fóru. Pokud je schválen návrh koaliční smlouvy, nahrazuje program koalice schválený celostátním fórem volební program tam, kde se tyto dva liší.

Spolupráce v Parlamentu

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi politickými stranami, které budou mít zastoupení v Parlamentu. Zejména navazujeme kontakty s podobně naladěnými poslanci a poslankyněmi z ostatních stran.

Využijeme možnosti aparátu Poslanecké sněmovny a možnosti i finance Pirátů a ustanovíme širokou mezioborovou platformu, kde budeme otevřeně diskutovat a připomínkovat vybranou legislativu a její sporné otázky. Zapojíme zástupce odborné veřejnosti, akademického i komerčního sektoru, oborových sdružení, nevládních organizací a opozičních či neparlamentních stran. Zajistíme technologické řešení pro zapojení veřejnosti jako dalšího poradního hlasu. Cílem je získat opravdu odborný vhled na specifické problémy, u kterých v současnosti za odborníky platí zejména najatí lobbisté. Se závěry se transparentně vypořádáme a zohledníme je v návrzích či pozměňovacích návrzích pirátských poslanců, pokud budou v souladu s ideály Pirátské strany.

Náš postoj k referendu

Přestože není jasné, v jaké podobě a zda vůbec bude v příštím volebním období projednáván zákon o obecném referendu, budeme vždy hájit právo občanů vyvolat referendum a rozhodovat o důležitých otázkách země. Budeme prosazovat konání referend a respektovat jejich výsledek bez ohledu na to, jaké stanovisko zaujmeme k samotné otázce. Nezbytnou podmínkou naší podpory je, aby se jednalo o hlasovatelnou otázku, v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Naše aktivity

Pro aktuality o našich aktivitách ve sněmovně sledujte pirátský Twiter.

Pirátský sněmovní twitter

informace o aktuálních kauzách, postřehy, upozornění, videa atd.

Navrhni úpravu