Kultura

Vítejte na stránce pirátského týmu pro kulturu. Zachovávat a rozvíjet umění, kulturní dědictví znamená upevňovat základy, na kterých stojíme sami a na kterých budou jednou stát i naše děti.

Co děláme?

 • požadujeme konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského zákona
 • intenzivně řešíme nový památkový zákon (zákon o ochraně památkového fondu)
 • chceme vyhradit u veřejných staveb alespoň 1 % rozpočtu na výtvarná díla
 • připravujeme legislativní změnu postavení ředitelů příspěvkových organizací krajů, měst a obcí
 • podporujeme digitalizaci sbírkových fondů a jejich zpřístupnění na Internetu chápeme jako samozřejmost
 • prosazujeme u veřejných staveb a staveb významně ovlivňující charakter veřejného prostředí architektonické soutěže jako nezbytný standard
 • kontrolujeme práci Ministerstva kultury a dalších příslušných ministerstev u průřezových témat
 • sbíráme podněty a věnujeme se kauzám, hledáme koncepční řešení
 • aktivně pracujeme s kulturními pracovníky, studenty i akademiky a neziskovým sektorem na hledání nejlepších řešení pro českou kulturu
 • připravujeme k vládním návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub
 • prosazujeme náš volební program v příslušných oblastech,
 • rozpracováváme dlouhodobý program pro kulturu
 • monitorujeme a připomínkujeme rozpočtová opatření doléhající na kulturní instituce a památkovou péči

Jak se můžete zapojit?

Chcete s námi pracovat? Pokud nám chcete pomoci, máme několik rozjetých projektů kterých se můžete zúčastnit! Stačí ozvat se uvedené kontaktní osobě.

Máte úplně jiný nápad? Dejte vědět! Rádi si vaše myšlenky vyslechneme a vymyslíme, jak na nich můžeme spolu případně pracovat.

Fungování týmu

Tým kultury se schází zhruba jednou měsíčně, jednotlivé projektové týmy se schází dle potřeby.

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci.