V poslanecké sněmovně prosazujeme náš volební program pro životní prostředí a projednáváme sněmovní tisky, které jsou přikázány Výboru pro životní prostředí (VŽP). Naše aktivita je tedy primárně směřována na práci ve Výboru pro životní prostředí, kde předkládáme vlastní pozměňovací návrhy. Mezi okruhy témat, která řešíme v souvislosti s legislativním procesem v PSP, patří ochrana přírody a krajiny, technická ochrana životního prostředí, financování ochrany životního prostředí a udržitelný rozvoj.

  • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub,
  • předáváme zprávy o legislativním procesu ve VŽP našim senátorům,
  • vyjadřujeme se k práci Ministerstva životního prostředí,
  • sledujeme práci vlády,
  • sledujeme evropský legislativní proces v oblasti ŽP,
  • připravujeme interpelace na členy vlády a premiéra.

Složení týmu:

Vedoucí týmu: Lukáš Blažej, zastupitel města Ústí nad Labem.
Gestor: Klára Kocmanová, poslankyně.

Komunikační kanály: 

Resortní tým pro životní prostředí

  • Pracuje na programových dokumentech pirátské strany, dohlíží nad dodržováním dlouhodobého programu Životní prostředí, koordinuje činnost krajských expertních týmů, zabývá se aktuálními kauzami s celostátním dopadem a řeší koncepční otázky.

Komunikační kanály: 

Krajské expertní týmy - KET

  • Krajské expertní týmy vykonávají funkce resortního týmu na lokální úrovni. Poskytují podporu voleným zastupitelům, projednávají lokální otázky, řeší místní kauzy a spolupracují s resortním týmem.
  • Pokud máte zájem stát se členem/členkou krajského expertního týmu, obraťte se prosím na vedoucího místního KET nebo koordinátora příslušného krajského sdružení.