Zemědělství

Vítejte na stránce pirátského týmu pro zemědělství.

Co děláme?

 • Prosazujeme sněmovní volební program v oblasti zemědělství,
 • projednáváme sněmovní tisky, které jsou přikázány Zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny,
 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub,
 • kontrolujeme práci Ministerstva zemědělství a v otázkách majících vztah k zemědělství i Ministerstvo životního prostředí,
 • rozpracováváme dlouhodobý program pro zemědělství, připravujeme jeho rozšíření do podbodů (ochrana půdy, potravinářství, lesnictví atd.) a iniciujeme vznik programového bodu “Rozvoj venkova”.

Co je už hotové?

Podali jsme pozměňovací návrh k novele č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který upravoval § 28 (Chráněné oblasti přirozené akumulace vod) - zamítnuto

Na čem pracujeme?

 • Snižování negativních dopadů zemědělské politiky.
 • Zjednodušování a zastropování systému dotací.
 • Podpora začínajících zemědělců, rodinných farem, malých družstev a komunitou podporovaného zemědělství.
 • Rozvoj zemědělství s pestrými osevními postupy a chovem zvířat volně v přírodě.
 • Ochrana půdy a její dostupnost.
 • Změny v oblasti přimíchávání biopaliv.
 • Kontrola Lesů ČR.
 • Dostupnost zdravých, kvalitních a lokálních potravin.
 • Ochrana zahrádkářských osad před tlakem developerů.

Jak se můžete zapojit?

Nabízíme šanci právníkům, ekonomům a odborníkům na zemědělství, lesnictví, ochranu půdy i vody, vodohospodářům a dalším specialistům, spolupracovat na zlepšení situace v České republice, a pro studenty něco se naučit a poznat zajímavé prostředí poslaneckého klubu Pirátské strany. Pokud souhlasíte s Pirátským programem v oblasti zemědělství a životního prostředí a chcete nám pomoci, ozvěte se prosím Martinovi Huňadymu na tel. +420 732 251 216 nebo na martin.hunady@pirati.cz. Rádi vás pozveme na naše setkání.

Fungování týmu

Zemědělský tým se schází podle potřeby, obvykle před schůzemi výboru v prostorách Poslaneckého klubu Pirátské strany (vstup z Malostranského náměstí 7/19).

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo.