Lidská práva

Vítejte na stránce Pirátského týmu pro lidskoprávní záležitosti.

Co děláme?

  • Rozpracováváme dlouhodobý program Rovnoprávnosti, Soukromí a Svobody slova
  • Věnujeme se monitoringu a reakcím na ohrožení lidských práv doma i ve světě
  • Připravujeme stanoviska týmu k aktuálnímu dění
  • Pořádáme odborné semináře, kulaté stoly a přednášky
  • Připravujeme podklady a stanoviska pro pirátské politiky k lidskoprávní legislativě,
  • Dodržování lidských práv pro nás představuje nejen jako základ demokratického státu, ale i nutnou podmínku spravedlnosti. Ctíme lidskoprávní odkaz České republiky s ohledem na její historii, chceme se aktivně podílet na jeho rozšiřování a zušlechťování.

Chcete se zapojit?

Dejte nám o sobě vědět! Můžete se představit v představovacím vlákně na fóru a my vám pak napíšeme, případně můžete přímo napsat vedoucímu nebo vedení podtýmů.

Fungování týmu

Lidskoprávní tým se schází zhruba každých 6 týdnů, jednotlivé projektové týmy se schází dle potřeby. Zodpovědným za shromažďování agendy na hlavní schůzky a jejich vedení je vedoucí. Hlavní platformou pro domlouvání je pirátský zulip, ale vše je také přidáváno do naší části pirátského fóra.

Tým se řídí Koncepcí týmu Lidská práva.

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je rezortní tým spravedlnost. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci.

Gestorka europoslaneckého klubu: Markéta Gregorová