Bezbariérové Česko

Naším cílem je, aby Česká republika byla přístupná všem.

Co děláme?

 • Prosazujeme bezbariérovost veřejného prostoru a budov a dopravy nejen pro lidi se zdravotním postižením ale i pro seniory či rodiny s dětmi.
 • Spolupracujeme s ostatními Pirátskými rezortními týmy zejm. s týmem Práce a sociální věci, Místní rozvoj a veřejná správa, Doprava a logistika a dalšími.
 • Připravujeme návrhy, stanoviska a interpelace pro naše poslance.
 • Hlídáme zejména změny stavebního zákona a s ním související “bezbariérovou vyhlášku”. Připomínkujeme i další legislativu jako zákon o sociálních službách, vznik zákona o asistenčních psech apod.
 • Děláme osvětovou činnost pro naše volené zástupce na obcích a v krajích i pro širokou veřejnost.
 • Prosazujeme koncepční přístup k bezbariérovosti v rámci Universal design.
 • Sledujeme zahraniční trendy a snažíme se je aplikovat v České republice.
 • Spolupracujeme s neziskovým sektorem a dalšími důležitými organizacemi.
 • Pomáháme zakomponovat téma bezbariérovosti do Pirátských programů napříč oblastmi.
 • Chceme, aby i ta nejzapadlejší vesnička byla dostupná bez bariér.

Jak se můžete zapojit?

Nabízíme možnost zapojení všem lidem, pro které je přístupnost důležitá. Bezbariérovost vnímáme jako široké téma, které se týká jak lidí s různým postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním či kombinovaným), tak i seniorů a rodin s malými dětmi. Jsme otevřeni vašim návrhům a zkušenostem.

Souhlasíte-li s Pirátským programem a chcete nám pomoci, ozvěte se koordinátorovi týmu Michalovi Pragerovi.

Fungování týmu

Náš tým má celorepublikovou působnost. Snažíme se scházet především on-line i vzhledem k omezené mobilitě našich členů.
Zápisy ze setkání jsou k dispozici zde. Zapojit se můžete i na Facebooku.

Členové týmu:

 • Radek Holomčík, poslanec v letech 2017-2021
 • Michal Prager, radní pro sociální věci a zdravotnictví MČ Praha 14
 • Olga Richterová, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku, členka podvýboru pro bytovou politiku výboru veřejné správy a regionálního rozvoje, členka podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí
 • Jaroslav Hořejší, člen krajského expertního týmu zdravotnictví a sociální věci Pirátské strany v Moravskoslezském kraji
 • Leoš Fučík, ředitel Opus lacrimosa, z.ú.
 • Lubomír Mráz, pracuje v Nadačním fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, věnuje se přístupnému designu. Má bezprostřední zkušenosti s bariérami jako uživatel el. inv. vozíku
 • Zdenka Šrámková, poradkyně a certifikovaný znalec pro státní, obecní i soukromé instituce a podniky ve Švédsku
 • Mikuláš Kopas, nezávislý a prakticky nevidomý odborník na dopravu a přístupnost

Gestor europoslaneckého klubu: Marcel Kolaja