Práce a sociální věci

Vítejte na stránce pirátského týmu pro oblast práce a sociálních věcí.

Co děláme?

Jak se můžete zapojit?

Nabízíme šanci lidem působícím v sociálním systému (sociálním pracovníkům, pracovníkům v náhradní rodinné péči, …) i na zdravotně sociálním pomezí (domácí péče, lidé se speciálními potřebami), expertům na dostupné bydlení nebo lidem se zkušeností ze sociálních odborů obcí či krajů revidovat stávající legislativu, připomínkovat nové zákony a dát zpětnou vazbu založenou na zkušenostech.

Pokud souhlasíte s Pirátským programem v oblasti práce a sociálních věcí a chcete nám pomoci, ozvěte se prosím asistentce Olgy Richterové, Zuzaně Freitasové, na tel. 776 278 860 nebo na freitas.zuzana@gmail.com. Rádi vás pozveme na naše setkání. Pokud uvažujete o volnější spolupráci a nebo chcete jen sledovat, co děláme, využijte možnosti informování na nalodeni.pirati.cz. Tam je třeba se zaregistrovat a pokud chcete, aby vám chodil resortní newsletter, zaškrtněte zájem o sociální problematiku v přehledu témat, o která máte zájem.

Fungování týmu

Všechny schůzky týmu Práce a sociální věci jsou v kalendáři. Tým Práce a sociální věci se schází

  • jednou za šest týdnů vždy v úterý ve 16:00 (týden před zahájením schůze),
  • mimořádně před schůzí Výboru pro sociální politiku, pokud je to třeba.

Tým se schází v PiCe, Na Moráni 3, Praha 2. Mimořádné schůzky se konají v prostorách pirátského poslaneckého klubu v Poslanecké sněmovně PČR (vstup z Malostranského náměstí 7/19). Za přípravu agendy setkání zodpovídá Zuzana Freitasová. Zápis se zveřejňuje zde.

  • Gestor: Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, za Piráty zodpovědná za resort práce a sociálních věcí.
  • Vedoucí týmu: Zuzana Freitas, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí.
  • Gestor europoslaneckého klubu: Mikuláš Peksa

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo.