„„Pokud dohlížíte na nezávislost médií, nemůžete zároveň dělat v politické straně či hnutí a vystupovat v jejich prospěch, jako je tomu u pana Köppla. Tomu nepřijde zvláštní ani hovořit ve veřejnoprávní televizi jako člen kampaňového týmu Andreje Babiše. Vysílací zákon podobné střety zájmu jasně zakazuje a je k tomu dobrý důvod. Rada totiž mimo jiné hodnotí i volební pořady televizních stanic a jejich vyváženost. Podle Pirátů jde o jasný střet zájmů, což potvrdil nepřímo také Legislativní odbor Sněmovny. Navrhnu tak členům Volebního výboru, aby doporučili Sněmovně odvolání pana Köppla z Rady. Pravidla musí totiž platit pro všechny, opravdu se nechceme dostat na úroveň autoritářských a nesvobodných režimů.”“
─ Olga Richterová

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by se kauzou měla zabývat už 24. ledna, Volební výbor pak 2. února. 

Legislativní odbor Sněmovny ve svém stanovisku uvedl, že je věc třeba posuzovat ze dvou hledisek. Za prvé, zda je veřejná podpora ze strany Daniela Köppla Andreji Babišovi v souladu se zákonem. Za druhé, zda Köppl svým jednáním vystupoval ve prospěch politického hnutí ANO.

„Pokud jde o první hledisko, je zcela nepochybné, že jmenovaný veřejně podporoval prezidentského kandidáta. Tuto skutečnost lze jednoznačně dovodit z přímého přenosu v České televizi jakož i z mítinků prezidentského kandidáta, kterých se jmenovaný zúčastnil. V této souvislosti vzniká otázka, zda uvedené jednání jmenovaného bylo v souladu s citovaným zákonem, neboť prezidentský kandidát vyjadřuje určité politické názory a v případě jmenovaného jako člena Rady mohou vznikat důvodně pochybnosti o jeho nestrannosti a nezávislosti,” stojí ve stanovisku. 

Pokud jde o druhé hledisko, mohou podle Legislativního odboru existovat protichůdné názory. „V této souvislosti je třeba vzít podle našeho názoru v úvahu, že uchazeč o funkci prezidenta republiky Andrej Babiš nekandidoval jako nezávislý na základě podpisů občanů, ale jako uchazeč nominovaný politickým hnutím ANO. Jestliže vystupoval jmenovaný jako člen marketingového týmu Andreje Babiše přímo ve volebním štábu Andreje Babiše v sídle politického hnutí ANO a účastnil se předvolebních mítinků prezidentského kandidáta, lze důvodně usuzovat, že výše popsaným jednáním vystupoval veřejně nejen ve prospěch Andreje Babiše, ale fakticky i ve prospěch politického hnutí ANO,” popsal odbor.

Pokud by podle něj někdo zastával opačný názor, měl by především doložit, že Daniela Köppl žádným způsobem přímo ani nepřímo nevystupoval ve prospěch hnutí ANO. Že na mítincích, kterých se zúčastnil, nebylo používáno logo hnutí ani nebyly rozdávány jeho propagační materiály, že nedostal od ANO žádnou finanční odměnu za poskytnuté služby, že není poradcem nebo asistentem některého místopředsedy politického hnutí ANO a podobně. 

„V tomto kontextu je třeba připomenout, že Daniel Köppl působí mimo jiné také jako poradce 1. místopředsedy ANO Karla Havlíčka. Zároveň jsme za Piráty upozornili i na to, že v minulosti obdržel finanční platbu od ANO z jejich volebního účtu k senátní kampani. Jeho střet zájmů je tedy dle mého jasný, okomentovala Olga Richterová.

Celé stanovisko Legislativního odboru Sněmovny naleznete ZDE. Jde o nezávazný výklad právních předpisů, závazný může podat pouze soud.