Piráti se postavili proti hlavním návrhům, jako je Řízení migrace a azylu, reakce na krizové a nepředvídatelné situace, systém Eurodac či nařízení o prověření.

Migrační balíček jsme brali jako možnost konečně adresovat zásadní problémy, se kterými se Evropa ve snaze zvládat migraci potýká. Výsledný dokument nás však nepřesvědčil. Nemůžeme balíček v aktuální podobě podpořit, protože nevěříme, že může přinést zásadnější změny pro viditelné problémy, zato si všímáme, že snižuje humanistické standardy. To první je pro nás samo o sobě důvodem k odmítnutí, to druhé je pro nás nepřijatelné,” vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová.

Jedním z problémů paktu podle Pirátů je chabá revize Dublinského systému. Pakt podle nich důsledku zhoršuje princip prvního vstupu a pokračuje v prohlubování neúnosného náporu na státy prvního vstupu.

Legislativa zhoršuje postoj k biometrickým údajům příchozích osob, které se nově mají odebírat i u dětí. Nově také hrozí, že budou tyto citlivé údaje odesílány do země původu, tedy většinou do rukou autoritářského režimu. Velkým kamenem úrazu je pak revize tzv. dublinského systému. Pakt nabízí jen kosmetické změny tohoto problematického systému, kde žádost doposud zpracovávala pouze země prvního vstupu. Revize ovšem nenabízí řešení, jen další byrokratickou přítěž. Pokračuje tak v prohlubování neúnosného náporu na tyto státy, které tudíž buď nemají možnost prověřit žadatele pečlivě, anebo budou nuceny vytvářet tábory s humanitárně nepřijatelnými podmínkami, kde budou muset příchozí osoby měsíce zadržovat,” vyjmenovává Gregorová.

Piráti tak nakonec podpořil jen přesídlení příchozích s potřebou mezinárodní ochrany, a regulaci, která pomáhá žadatelům o azyl začít pracovat v zemi, do níž byli umístěni. Toto opatření podle Pirátů posílí jejich soběstačnost a zlepší tak vyhlídky na zdařilou integraci, se kterou má pomáhat i lepší přístup k jazykovým a občanským vzdělávacím kurzům a odbornému výcviku.

Svoje pozice vůči migraci představila nedávno europoslankyně Markéta Gregorová spolu s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským na společném setkání s novináři.