Piráti Karlovarského kraje, lídr volební kandidátky Josef Janů a krajský předseda Petr Třešňák dnes podepsali koaliční spolupráci ve vládě Karlovarského kraje. V krajské radě zasednou Piráti společně se zástupci ANO, ODS, HNHRM a jedním členem SPO. Výsledná koalice umožní dle nastavených pravidel faktický restart kraje a maximální plnění pirátského programu. Zároveň je to šance na prošetření všech nepravostí, které se v minulých letech v kraji odehrály. Piráti pokračují ve svém úspěšném tažení v Karlovarském kraji a navazují tu na své povedené působení v komunální politice - Mariánské Lázně vede třetím rokem pirátský starosta.

Ve vedení Karlovarského kraje budou mít Piráti dva zástupce - radním pro regionální rozvoj a informatiku bude Josef Janů, uvolněným zastupitelem pro oblast lázeňství a cestovního ruchu se stane Vojtěch Franta.

„Svěřené rezorty nám plně umožní přinést našemu kraji potřebnou rozvojovou vizi a zároveň jej otevřít pro občany, jak sdílením informací, tak uživatelskou přívětivostí. Tuto volbu považuji za propojení svých profesních a životních zkušeností s potenciálem Pirátské strany“. Komentuje podpis koaliční dohody navržený radní Josef Janů. Vojtěch Franta, budoucí uvolněný zastupitel k tomu dodává: „Lázeňství a cestovní ruch jsou pro náš kraj velmi důležité, jedná se o klíčové oblasti. V následujících letech bude navíc finalizovat proces přijetí lázeňského trojúhelníku do UNESCO, což bude znamenat významný krok pro Mariánské Lázně, Karlovy Vary i Františkovy Lázně.“

„Osobně věřím, že se nám podaří realizovat pirátskou politiku otevřenosti i na krajské úrovni tak, jak se o to úspěšně snažíme s našimi zastupiteli v komunální politice. Z pozice těch, kteří se budou podílet na vládě a na řízení rezortů, to jistě půjde lépe než třeba v Praze, kde jsou našim čtyřem zástupcům v opozičních řadách od „vládní koalice“ neustále doslova házeny klacky pod nohy. I když i ve specifickém kraji, jakým Praha v podstatě je, také slavíme dílčí úspěchy.“ Říká Ivan Bartoš, předseda Pirátů. „V Brně, Písku a v dalších městech jsme si ověřili, že zavádění našich programových bodů funguje. Mapy zveřejněných faktur na internetu se plní, zastupitelská zasedání jsou online přenášena a v Brně se nedávno spustilo první kolo participativního rozpočtování na veřejně prospěšné projekty. Aktivní uplatnění našeho programu na úrovni kraje a jeho výsledky pak může být naší nejlepší kampaní pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny.“

Pirátská strana bude mít také své zástupce ve všech výborech a komisích. V některých z nich, jež úzce souvisí s pirátským programem, bude dokonce jejich zastoupení ještě silnější.

<h3>Konkrétní příklady uplatněných pirátských programových priorit</h3>
  • Zavedení transparentních účtů, rozklikávací rozpočet aktualizovaný min. 1x měsíčně
  • Zveřejňovaní všech krajských smluv i nad rámec požadavků zákona 340/2015 Sb.
  • Otevřená výběrová řízení na personální posty. Odbornost musí být rozhodujícím faktorem i při obsazování dozorčích rad.
  • Ponechat soutěže veřejných zakázek – veškeré zakázky nad 250.000 Kč zveřejňovat v E-ZAK
  • Víceletá grantová schémata pro všechny oblasti
  • Podklady k zasedání zastupitelstva přístupné veřejnosti v souladu s příslušnou legislativou
  • Vyšetření (audity) všech vratek dotací a škod způsobených Karlovarskému kraji
  • Vytvoření platformy pro větší zapojení občanů do rozhodovacích procesů, včetně možnosti participativního rozpočtu
<h3>Související odkazy</h3> <h3>Kontakty</h3>