Praha, 25. listopadu 2020 – Piráti se 17. listopadu obrátili na premiéra Andreje Babiše otevřeným dopisem se žádostí o vyjasnění několika otázek k pandemické situaci a návazným opatřením. Protože premiér nedokázal v dotazech na Protiepidemický systém (PES), prodloužení nouzového stavu, strategii očkování proti COVID-19, kompenzace malým obchodům i opatření během svátků poskytnout patřičné odpovědi, zejména v souvislosti s diskriminačními opatřeními proti maloobchodům, zasílají Piráti upřesněné znění dotazů s žádostí o odpověď.

„Od začátku pandemické krize na jaře tohoto roku klademe na vládu požadavek na srozumitelnou komunikaci vůči veřejnosti. Ta musí vycházet z odborných dat, zohledňovat aktuální vývoj v pravidelných intervalech a zároveň je třeba, aby byla vedena důvěryhodnou osobou, která dokáže popsat důvody a smysl aplikovaných opatření. Zároveň chceme, aby účinnost jednotlivých opatření byla pravidelně vyhodnocována. Bez patřičných dat nelze sestavovat modely vývoje a přizpůsobit opatření tak, aby skutečně měla efekt,“ zopakoval požadavky předseda Pirátů Ivan Bartoš.

  1. Jaký konkrétní epidemiologický význam má každý konkrétní zákaz či omezení v PESu? Jak uvedl i Městský soud v Praze, který zrušil plošné opatření nosit roušky z důvodu nedostatečného vysvětlení, každé opatření musí být podepřeno odborným stanoviskem. Ačkoliv je systém PES popsán z hlediska metodologického velmi dobře, v oblasti výpočtu aktuálního stavu (zejm. indexu rizika) chybí zdůvodnění jednotlivých opatření. Totéž platí pro náš dotaz na efektivitu opatření. I zde je nutno popsat přínos každého opatření samostatně (například, jaký přínos pro zvládání epidemie má zmíněný provoz kin bez diváků).

  2. Stále postrádáme vysvětlení důvodu diskriminace některých maloobchodů. Pokud jde o maloobchod, nijak jste nevysvětlil, proč jsou diskriminovány uzavřením některé druhy prodejen, jiné však nikoliv.

  3. Dále se ptám na plnění povinnosti státu dle čl. 36 Krizového zákona, tedy hradit škodu a ušlý zisk, jak budete přistupovat k případným žalobám, budete preferovat mimosoudní vyrovnání nebo chystáte jinou metodiku, jak k těmto žalobám přistupovat?

  4. Vakcinace – nyní je přes 40 kandidátních vakcín. Kdo bude rozhodovat o nákupu konkrétní varianty? Kteří odborníci připraví posudek, který by vládě pomohl se rozhodnout pro nákup konkrétní varianty? Budete v tomto postupovat v souladu s Evropskou lékovou agenturou nebo chystáte vlastní postup?

  5. Plán Vánoce – PES neposkytuje dostatečné odpovědi, tím méně dostatečná odůvodnění. Není například zřejmé, zda bude možný provoz sjezdařských či běžkařských sportovních areálů (případně za jakých omezení, a pokud ne, tak proč) což nepochybně mnohé občany zajímá. Taktéž není zřejmé, jak bude o Vánocích fungovat provoz kostelů, což nepochybně zajímá věřící.

  6. V mediálním prostoru se taktéž objevilo vaše vyjádření stran plošného testování antigenními testy před Vánocemi. Kdo bude tyto odběry provádět? (praktičtí lékaři, armádní týmy?) Máme dostatečné návazné kapacity KHS k trasování tímto testováním zjištěných pozitivních osob?

  7. eRouška – Obávám se, že v tuto chvíli jsme na stropu počtu uživatelů, pokud vláda nepodnikne další kroky k jejímu rozšíření. Navrhujeme proto bonifikovat uživatele eRoušky, kteří by, v případě že by potřebovali test k vycestování nebo za jiným účelem by ho mohli absolvovat na náklady státu.

  8. Celé znění druhého otevřeného dopisu (24. listopadu)

  9. První otevřený dopis premiérovi (17. listopadu)

  10. Odpověď premiéra Andreje Babiše na první dopis (19. listopadu)