Praha, 12. února 2018 – Přiblížit a vysvětlit celý proces přijímání zákonů Sněmovnou chtějí Piráti prostřednictvím nového projektu s názvem Občanská sněmovna. Odborná i široká veřejnost bude mít díky speciálnímu projektu možnost kontrolovat a sledovat celý legislativní proces spolu s pirátskými poslanci. Otevřená sněmovna vysvětlí, které kroky se v jaké fázi tvorby legislativy mohou a nemohou dělat a proč, které fáze tvorby legislativy jsou zásadní, které formální a mnoho dalšího. Portál zajistí přístup k připomínkovému řízení a celou legislativu tak zprůhlední a ztransparentní.

„Piráti už před volbami slíbili, že otevřou dolní komoru lidem a tak i činíme. Ustanovíme širokou mezioborovou platformu, kde budeme otevřeně diskutovat a připomínkovat vybranou legislativu a její sporné otázky. Zapojíme zástupce odborné veřejnosti, akademického i komerčního sektoru, oborových sdružení, nevládních organizací a opozičních či neparlamentních stran. Cílem je získat a hlavně zpřístupnit další odborný vhled na specifické problémy, u kterých v současnosti za odborníky platí zejména najatí lobbisté,” popisuje princip projektu předseda Pirátů Ivan Bartoš.

S Piráty na projektu spolupracuje zakladatel Hlídače státu Michal Blaha:

„Transparentnost je velmi důležitý protikorupční princip. Na mnoha příkladech z historie, jako je podpora solárních elektráren, podpora sportovních a rekreačních areálů v rámci porcování medvěda a mnohé další je vidět, že i legislativní proces si zaslouží výrazné zprůhlednění. Lobbování je přirozenou součástí politiky a tvorby zákonů, musí ale být průhledné a evidované. Jsem rád, že se svými mnohaletými zkušenostmi z otevírání registru smluv a digitalizace státu mohu Pirátům pomoci s navržením a vznikem tohoto projektu,” říká Blaha.

V současné chvíli končí část analýzy návrhu. Piráti se nyní setkávají se sněmovními legislativci i lidmi z oboru IT pro doladění procesních map. Předpokládané spuštění pirátské “Občanské sněmovny” je v polovině letošního roku. Projekt bude po spuštění uveřejněn jako open source a bude po určité době praktického běhu dostupný i dalším parlamentním stranám, pokud o něj projeví zájem.

<h3>Odkazy</h3>