Praha, 27. září 2018 – Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek v květnu letošního roku představil návrh zákona, který řeší problematiku poskytování ubytování přes službu Airbnb a jiné digitální platformy. Vláda mezitím připravila vlastní návrh, který však není komplexní, a jde pouze cestou regulace místních poplatků. Piráti chtějí svůj původní návrh prosadit cestou pozměňovacích a doplňujících návrhů k vládní verzi tak, aby kromě snížení byrokracie pro poskytovatele ubytování byla zajištěna ochrana zájmů sousedů a obcí.

„Chceme napravit panující právní nejistotu jasným zákonným vymezením. Člověk, který dnes podniká na digitální platformě, často ani neví, kdy a z čeho má platit daně a poplatky, řeší to jen doporučení ministerstva a judikatura. Náš návrh má mimo jiné ambici pomoci poskytovatelům ubytování, aby jim ubyla byrokratická zátěž. Nově by totiž část povinností, jako je nahlašování cizinců, hrazení poplatků či vedení knihy hostů, mohla digitální platforma dělat automaticky za ně. To by bylo mnohem efektivnější a zvýšilo by to výnosy obcí,” uvedl autor návrhu Michálek.

Dále by díky pirátskému návrhu došlo ke zlepšení právního postavení ostatních obyvatel domu a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Původní návrh vyšších pravomocí pro SVJ Piráti na základě veřejného připomínkování vypustili. Vlastník bytu na Airbnb by měl nově pouze povinnost oznámit svůj záměr SVJ, aby se o hostech dozvěděli sousedé. Piráti navrhují posílit vymahatelnost práva v případě, kdy podnikání Airbnb ruší pořádek v domě – soudy budou o takové žalobě rozhodovat do 90 dnů. Vlastníci bytů v domě by vedle toho měli výslovně uvedenou možnost Airbnb ve společenské smlouvě zakázat, shodnout by se ale museli jednomyslně - to dává možnost majitelům bytů v domě bez Airbnb se jistit do budoucna, že nový vlastník nevyužije byt na Airbnb. Zároveň by byly ubytované osoby zahrnuty do výchozího rozúčtování, aby zvýšené náklady na služby a energie nenesli ostatní obyvatelé domu.

Obcím by pirátský návrh zlepšil vybírání místních poplatků.

„Obec by získala právo požádat digitální platformu o výběr poplatků za pobyt. Díky této přenesené poplatkové povinnosti by se jejich výběr razantně zvýšil. Pirátským návrhem se navíc odstropuje výše poplatku za pobyt, který dnes omezuje obce zejména v historických centrech – ten by se ve vysoce lukrativních objektech zvýšil ze současných 15 Kč za osobu a noc až na 50 Kč při platbě do 1.000 Kč či na 5 % ceny ubytování u plateb vyšších. To pomůže centru Prahy aspoň trochu finančně regulovat Airbnb,” dodal Michálek.

<embed alt="Ilustrační obrázek k návrhu" embedtype="image" format="left" id="9493" />

<h3>Odkazy</h3>