V Pirátské straně hledáme v každém krajském sdružení krajského koordinátora, tedy člověka, který bude pomáhat krajskému sdružení zvládat práci s dobrovolníky, akce, finance a administrativu, bude přebírat pokyny z celostátního vedení a reportovat mu.

Jeho hlavním úkolem bude, aby krajské sdružení nabíralo a zapojovalo nové dobrovolníky, navázalo spolupráci se sympatizujícími lokálními subjekty, sestavilo kvalitní a plné krajské kandidátky pro volby do Parlamentu a aktivně se podílelo na celostátní kampani Pirátů, nyní zejména do Poslanecké sněmovny, a to zejména pořádáním kontaktní kampaně. Pokud sympatizuješ s Piráty a zároveň si chceš i trochu přivydělat, je tohle pro tebe ta pravá nabídka.

Poptávaná činnost:

 • práce s dobrovolníky a pořádání akcí: vedení krajské evidence dobrovolníků, plánování krajské části volební kampaně, zajištění lidí a materiálů na svolané akce (schůze a zejména akce v kampani), oslovování vybraných vhodných kontaktů s nabídkou většího zapojení či členství, rychlé odpovídání na žádosti o členství a kontaktování zájemců, vytipování subjektů a osob vhodných ke spolupráci (lokální politická hnutí, podniky, spolky apod.)
 • finance: pomoc krajskému předsednictvu s přípravou krajského rozpočtu, fyzická archivace dokladů, podávání a proplácení drobných žádostí o proplacení z krajského účtu (bude nutné podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti za prostředky na účtu)
 • administrativa krajského vedení: zábory a domluvení propagace, svolávání jednání a zápisy, správa podatelny, jednoduché rešerše, správa spisové služby, vedení registrů, pomoc s okrskovými volebními komisemi, evidence a zjišťování stavu úkolů, úkoly zmocněnce apod.,
 • případně další věci dle dohody a schopností podle úkolů od celostátního vedení a krajského předsednictva

Pirátská strana si vysoce cení dobrovolnické práce, očekává se, že výše uvedené úkoly budou ve velké míře delegovány na dobrovolníky a koordinátor je bude koordinovat.

Předpokládaný rozsah činnosti je cca 20 hodin týdně (cca poloviční úvazek), ale může být podle aktuálních potřeb krajského sdružení snížen či navýšen (v předvolebním období až na 40 hodin práce týdně) – odměna se vyplácí vždy podle počtu hodin skutečně odvedené práce

Nabízíme:

 • smlouvu na dobu neurčitou, s odměnou 9 tisíc Kč měsíčně za výše uvedený počet odpracovaných hodin, plus až 5 tisíc Kč měsíčně odměna dle kvality a náročnosti splněných úkolů
 • možnost bezprostředně se podílet na realizaci pirátského programu a na největší kampani Pirátů v historii,
 • práci ve skvělém kolektivu předních osobností Pirátů v České republice
 • seznámení s moderními technologiemi používanými při fungování Pirátské strany
 • školení ke všem výše uvedeným činnostem
 • neomezený telefonní tarif s internetem

Požadujeme:

 • filosofické ztotožnění se s Pirátským programem, loajalitu k organizaci, zodpovědnost při nakládání s penězi, dodržování bezpečnostních pravidel a mlčenlivost ohledně důvěrných informací
 • závazek pracovat pro Piráty aspoň do konce října 2017 (parlamentní volby), případně za sebe najít náhradu
 • znalost kancelářských balíků a Google tabulek, schopnost naučit se používat Pirátský redmine a Pirátské fórum a další technické systémy
 • nadstandardní komunikační dovednosti i po telefonu, reprezentativní a příjemné vystupování, systematičnost, emoční stabilita a pracovitost,
 • časovou flexibilitu (aktivity mají často nárazový charakter v časovém tlaku) a občasnou mobilitu (školení budou v Praze, cestování po kraji)
 • schopnost plánování, samostatnost a svědomitost

Nabídka je otevřená pro lidi, kteří se pohybují na území daného kraje. Nástup nejpozději do dvou měsíců ode dne vyhlášení výběrového řízení.

Výhodou jsou: schopnost pracovat v březnu až říjnu 2017 více hodin (např. i 40 hodin týdně a více), zkušenosti s dobrovolnictvím, řidičský průkaz skupiny B, znalost angličtiny, dobrý písemný projev.

Podmínkou uzavření smlouvy je, aby daná osoba ještě neměla s Českou pirátskou stranou uzavřenou smlouvu s očekávaným rozsahem práce 20 hodin týdně a více (tj. aby v celku všechny smlouvy nepřesáhly 40 hodin týdně).

Zasílání nabídek V nabídce nám prosím zašli v jednom PDF dokumentu následující materiály:

 • krátký motivační dopis včetně uvedení informace, ve kterém kraji chceš působit
 • svůj životopis včetně referencí,
 • návrh organizace akce s dobrovolníky v daném kraji, která získá příznivce či voliče, včetně rozpočtu max. 10 tis. Kč, a praktického popisu uspořádání krok za krokem (např. Pirátská párty 17. listopadu) (max 3 normostrany)
 • výhodou: akci zrealizuj a sepiš zprávu s obrázky a odkazy - případně dodej totéž u jiné akce, kterou jsi již zrealizoval/a.

K uspořádání akce: Akci můžeš připravit po dohodě s příslušným krajským předsednictvem (a klidně s využitím předem odsouhlasených zdrojů Pirátů, kontaktujte krajské předsednictvo). Termín a místo konání akce prosím zkonzultuj s někým z krajského předsednictva (schopnost ho kontaktovat je součástí úkolu :-), zapamatuj si to a v případě problémů doporuč zlepšení ve svém motivačním dopise. Krajské předsednictvo může v případě blízkých sousedních akcí ve stejném čase doporučit posun místa akce, aby byl region vyváženě pokryt. Akci zpropaguj na Facebooku, mezi lidmi i v ulicích, vymysli atraktivní program a formát, pozvi lidi mimo Piráty, uspořádej a zdokumentuj fotkami v události na Facebooku – doporučeno je zorganizovat akci v rámci celorepublikové akce 17. listopadu ideálně v oblasti kraje, kde dosud nikdo nepůsobí, ale měli jsme tam dobré výsledky (viz příklad z roku 2012 a aktuální informace na webu strany a výsledky voleb dle okrsků).

Z výše uvedených dokumentů by měly být patrné zejména zkušenosti z práce s lidmi, zodpovědnost při nakládání s penězi, schopnost práce s administrativou, práce s technickými systémy (preferujeme ty svobodné), plánování, příp. zkušenosti s dobrovolnictvím. V nabídce by měl být dostatek informací, aby komise mohla ohodnotit všechna kritéria (viz níže). Rizikové faktory: Pokud máš nedejbože záznam v trestním rejstříku, jsi trestně stíhán nebo pokud je na tebe vyhlášena exekuce či insolvence, popiš to a zdůvodni. Nejde automaticky o skutečnost, která by znemožňovala ve výběrovém řízení uspět. Tuto podmínku požadujeme kvůli tomu, že člověk na dané pozici bude nakládat s penězi na našem bankovním účtu. Podrobnosti o výběrovém řízení si přečti v pravidlech výběrového řízení.

Poptávaná činnost může být dodána nejlépe jako služba živnostníkem (na IČO), protože práce je velmi nárazová. Alternativně můžeme na tuto činnost přijmout zaměstnance (DPČ) – v takovém případě zahrnuje výše avizovaná částka i všechny odvody na straně zadavatele, skutečná částka vyplacená zaměstnanci tedy bude nižší. Stejně tak u zaměstnance můžeme uzavřít smlouvu na nižší úvazek, než je odhadovaná doba, protože nemůžeme zaručit plný rozsah práce každý měsíc. Na zadání bude sepsán standardní zadávací list podle podmínek pro placené úkoly s vykazováním v systémů Redmine.

Nabídku nám prosím zašli do 27. 11. 2016, do tří dnů se ti ozveme ohledně výsledku výběrového řízení nebo dalšího postupu. Pohovory s pozvanými uchazeči budou v období 29. 11.–2. 12. 2016. Nabídku pošli e-mailem na adresu zadavatele (viz níže). Kopii potom na vyberka@pirati.cz. Do předmětu e-mailu prosím napiš Výběrové řízení na koordinátora – vybraný kraj.

Výběrová řízení se vypisují pro následující kraje, jako adresu zadavatele vyberte příslušný e-mail. Stejně tak můžete příslušného předsedu kontaktovat ohledně synchronizace akcí:

 • Praha: Ondřej Profant, krajský předseda, ondrej.profant@pirati.cz, tel. šest-07 580 015
 • Středočeský kraj: Dominika Michailidu, krajská předsedkyně, dominika.michailidu@pirati.cz, tel. sedm-75 213 131
 • Moravskoslezský kraj: Jiří Demel, krajský předseda, jiri.demel@pirati.cz, tel. sedm-31 417 618
 • Karlovarský kraj: Petr Třešňák, krajský předseda, petr.tresnak@pirati.cz, tel. šest-06 675 294 nebo sedm-25 648 489
 • Pardubický kraj: Pavel Štěpánek, krajský předseda, pavel.stepanek@pirati.cz, tel. šest-08 879 077
 • Liberecký kraj: Ondřej Kolek, krajský předseda, ondrej.kolek@pirati.cz, tel. sedm-24 730 461
 • Jihočeský kraj: Lukáš Kolářík, krajský předseda, lukas.kolarik@pirati.cz, tel. šest-08 174 284, Simon Kostadinov, simon.kostadinov@pirati.cz, sedm-39 928 808
 • Královéhradecký kraj: Stanislav Štipl, krajský předseda, stanislav.stipl@pirati.cz, tel. sedm-77 046 416
 • Ústecký kraj: František Navrkal, krajský předseda, frantisek.navrkal@pirati.cz, tel. sedm-36 662 723
 • Jihomoravský kraj: Róbert Čuma, krajský předseda, robert.cuma@pirati.cz, tel. sedm-74 281 317
 • Zlínský kraj: Josef Hruboš, krajský předseda, josef.hrubos@pirati.cz, tel. sedm-31 352 538
 • Olomoucký kraj: Martin Šmída, člen republikového předsednictva, martin.smida@pirati.cz, tel sedm-21 661 311
 • Plzeňský kraj: Lukáš Bartoň, krajský přdseda, lukas.barton@pirati.cz, tel. sedm-23 199 594
 • Vysočina: Bára Hradečná, personální odbor, barbora.hradecna@pirati.cz, tel. sedm-78 702 243

Personální odbor se může v průběhu výběrového řízení i po termínu pro zasílání nabídek rozhodnout, že výběrová řízení spojí do jednoho, jehož účastníky budou všichni přihlášení uchazeči. Takto vybraný koordinátor bude mít na starosti více krajských sdružení.

Hodnocení nabídek: V prvním kole proběhne kontrola, zda uchazeč splňuje požadavky. Ve druhém kole bude komise hodnotit na základě pohovoru a všech dalších zdrojů následující kritéria:

 • Celkový dojem: 20
 • Pořádání akcí a práce s lidmi: 30
 • Vlastní realizovaná aktivita k prosazení Pirátského programu: 10
 • Zkušenosti s administrativou: 10
 • Písemný projev: 10
 • Práce s technickými systémy: 10
 • Výše uvedené výhody: 10

Zadavatel nebo výběrová komise může výběrové řízení před uplynutím termínu prodloužit, upravit hodnotící kritéria či využít libovolné další zdroje pro ohodnocení kvalit uchazeče.

<h3>Související odkazy</h3> <h3>Kontakt</h3>