Poslanecký klub Pirátů se o víkendu usnesl, že vzhledem k aktuálně vznikající menšinové vládě hnutí ANO, kdy bude toto hnutí řídit všechna ministerstva, musí být zachována kontrolní funkce Poslanecké sněmovny PČR a jejích výborů. Piráti proto navrhují, aby předsedové výborů ve Sněmovně nebyli z hnutí ANO.

„Strana Andreje Babiše za současné konstelace obsadí všechna ministerstva. V rámci zachování kontrolních mechanismů Sněmovny není žádoucí, aby jedna strana kontrolovala sama sebe. Chceme toto téma předložit k diskusi,“ vysvětluje předseda strany Ivan Bartoš.

Funkce předsedů výborů ve Sněmovně by měly být podle Pirátů obsazeny nevládními stranami podle poměrného systému tak, aby se mohly účastnit na kontrole vlády.

Víkendové usnesení Pirátů dále potvrzuje, že Piráti se striktně drží své schválené povolební strategie, a tedy nepodpoří menšinovou vládu ANO a budou působit jako konstruktivní opozice. Pirátský klub nehodlá měnit své rozhodnutí, že vedení Sněmovny má být obsazeno podle výsledků voleb s cílem co nejrychlejšího zprůchodnění Sněmovny.

„Role Pirátů je přirozeně i dle strategie konstruktivní a opoziční a v tomto směru jednáme i informujeme. Tímto směrem se ubíralo naše jednání a zejména vypracování detailních realizačních podkladů našich dvaceti priorit. Jdeme realizovat program a chceme být hlídací psi. Kde je možná kontrola vlády, v tuto chvíli formované bez kontroly a důvěry, musí logicky opozice poptávat veškeré možnosti, které jsou k dispozici. Upřímnému demokratovi přece nic takového nemůže vadit,“ dodává Bartoš.

Usnesení k povolebnímu vyjednávání o menšinové vládě a uspořádání Poslanecké sněmovny PČR

Poslanecký klub Pirátů

  1. bere na vědomí, že na základě pověření prezidenta republiky aktuálně vzniká menšinová vláda ANO 2011,
  2. opakuje, že Piráti nepodpoří vládu ANO 2011 a budou působit jako konstruktivní opozice,
  3. nehodlá měnit své rozhodnutí, že vedení Poslanecké sněmovny má být obsazeno podle výsledků voleb; cílem je, aby Sněmovna co nejdříve fungovala;
  4. konstatuje, že v případě hypotetického třetího pokusu o sestavení vlády lze předsedu PSP kdykoliv odvolat,
  5. zdůrazňuje, že vláda má být podle zákona kontrolována Poslaneckou sněmovnou a jejími výbory, tím spíše to platí pro vládu jedné strany, a v návaznosti na to
  6. navrhuje, aby předsedové výborů ve Sněmovně nebyli z ANO 2011, protože ANO 2011 již obsadí všechna ministerstva, a tedy nechceme, aby jedna strana kontrolovala sama sebe,
  7. souhlasí s obsazením funkcí předsedů výborů ve Sněmovně nevládními stranami podle poměrného systému tak, aby se mohly účastnit na kontrole vlády,
  8. ukládá vyjednávacímu týmu postupovat podle tohoto usnesení.

Pozn. K bodu 6.: To neplatí o předsedovi organizačního výboru, kterým je předseda Sněmovny z titulu své funkce

Schváleno jednomyslně 22-0-0