Dle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) měla už 27. října Česká republika z rozhodnutí vlády podepsat kontroverzní obchodní smlouvu mezi Evropskou unií a Kanadou. Česká vláda dohodu schválila před dvěma týdny, přestože doposud neexistuje studie dopadů smlouvy na české hospodářství. Hlavní obrysy smlouvy byly přitom dokončeny již před dvěma roky. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) tvrdí, že smlouva posílí a upevní vzájemné hospodářské vztahy, poskytne nové obchodní příležitosti pro ekonomické subjekty na obou stranách a usnadní vstup českých firem na kanadský trh. Zda jsou tato tvrzení vzhledem k neexistenci studie podložena korporátním lobby, či jsou zkrátka výmysly vařenými z vody a nouze pro tisk, nevysvětlil. Piráti se jak proti dohodě mezi EU a Kanadou CETA, tak proti dohodě mezi EU a Amerikou TTIP, od počátku vymezují. Vadí jim nejenom posílení korporátního práva, ale hlavně mlžení ohledně reálných dopadů dohod na každodenní život obyvatel.

„Pirátům na případné ratifikaci nejvíce vadí právě nepodloženost dostatkem informací. Prosazujeme princip takzvaného demokratického minima, neboli souboru informací, které musí jak občan, tak politik bezpodmínečně mít, aby se mohl svědomitě a svobodně rozhodnout. Zatímco většina Čechů vzhledem k nedostatku informací ani netuší, co zkratka CETA znamená, v sousedním Německu proti dohodě demonstrují statisíce lidí,“ vysvětluje svůj nesouhlas s rozhodnutím vlády předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Dopadovou studii si ministerstvo objednalo až letos v srpnu u Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a dokončená bude pravděpodobně až okolo Vánoc – tedy až dva měsíce po plánovaném podpisu vlády. Zadání navíc nepřekročilo obecnou rovinu a místo jasných závěrů bude analýza pravděpodobně pouze shrnutím potenciálních efektů, nikoliv jasných závěrů. Zatím neexistující studie přitom měla být v otázce ratifikace hlavním vodítkem. Vláda na ni však nepočkala a dohodu podepsala – shodou okolností – ve stejný den, kdy byl v Praze Pierre Pettigrew, zmocněnec kanadské vlády pro obchodní pakt EU, který měl zamrzlou ratifikaci rozhýbat. Smlouva sice může vejít v platnost až po schválení oběma komorami Parlamentu ČR, Evropská komise však předpokládá, že to už bude po podpisu vládou pouhou formalitou.

<h3>Související odkazy</h3> <h3>Kontakty</h3>