Svoboda volby je pro Piráty zásadní hodnotou. Proto dáme možnost výběru i rodičkám a umožníme přítomnost porodních asistentek u porodu.

V předporodní i porodní péči se dnes využívají praktiky odporující doporučením Světové zdravotnické organizace. Jsou jimi např. Kristellerova exprese (tlak na břišní stěnu a pánevní dno), rutinní používání epiziotomie (nástřih hráze) nebo vyvolávání porodu. Ty chceme v ČR ukončit.

„Bezpečný porod je individuální záležitost a rozhodnutí, zda větší bezpečí přinese porod vedený lékařem, nebo porodní asistentkou, má být v rukou rodičky. Pro některé ženy může znamenat bezpečný porod možnost si po obeznámení s riziky zvolit císařský řez, pro jiné mít na porod víc času a intimity,“ říká Olga Richterová, zastupitelka na Praze 10, která se problematikou porodní a poporodní péče dlouhodobě zabývá.

Kvůli zavedení změn proto požadujeme dialog všech zainteresovaných autorit, jako jsou porodníci i neonatologové, laktační poradkyně, zdravotní sestry, ale také porodní asistentky a samotné rodičky. 

Piráti do dialogu vstupují s požadavky na jasná pravidla v registraci porodních asistentek a zavedení systému samosprávných pojišťoven, který vyjde vstříc individuální poptávce. „K tomu je nutné změnit náležitosti práce porodních asistentek vyjmenované ve vyhlášce 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení. Ty nyní zahrnují mimo jiné zdroj medicinálního kyslíku, kardiotokograf nebo pulzní oxymetr. Vznik samosprávných pojišťoven znamená zavedení systémové možnosti výběru. Proplácení péče porodních asistentek nabízené jednou pojišťovnou neovlivní pojištěnce ostatních pojišťoven. Přítomnost porodní asistentky u porodů bez komplikací snižuje nutnost zejména chirurgických intervencí, jejichž počet přitom celosvětově roste. V ČR je více než čtvrtina porodů provedena císařským řezem,“ vysvětluje Zdeněk Hřib, vystudovaný lékař a garant Pirátů pro oblast zdravotnictví.

Dobrý porod znamená minimální počet intervencí. Tím zároveň šetří čas i peníze pro případy, u nichž je lékařská péče nutná. Vedle špičkové péče o nemocné či nedonošené novorozence jsme bohužel špičkou v počtu rutinních, zbytných a ve výsledku nebezpečných zásahů.

<h3>Kontakty:</h3>
  • Olga Richterová, zastupitelka za Piráty na Praze 10, olga.richterova@pirati.cz, 774 153 361
  • Zdeněk Hřib, garant Pirátů pro oblast zdravotnictví, zdenek.hrib@pirati.cz