Lenka Zátorská vystudovala VŠCHT v Pardubicích, obor ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu. Rodinné kořeny má na Vysočině a v Brně, dlouhodobě, od roku 1986, žije v Praze.

Dosud celý profesní život pracovala převážně v soukromém sektoru, zejména ve velkých finančních institucích. Posledních cca 20 let zastávala vysoké manažerské pozice s odpovědností za finance, podnikové procesy a jejich efektivitu, řízení projektů, facility management, investiční výstavbu, kapacitní plánování a strategie. Součástí práce bylo i krizové řízení a účast v krizových štábech. Má za sebou zahraniční pracovní zkušenost.

Do státní správy nastoupila v roce 2022 na pozici ředitelky odboru kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci. Byla vedoucí projektu transformace koordinace a řízení digitalizace a vzniku Digitální a informační agentury, která vznikla 1.1.2023 a plnou činnost zahájila k 1.4.2023.

V červenci 2023 přešla na Ministerstvo vnitra na pozici náměstkyně člena vlády. Věnuje se zejména koordinaci vývoje informačního systému pro krizová řízení, zřízení platformy pro civilně vojenskou spolupráci, koordinaci meziresortních projektů a spolupráci v krizovém řízení a kritické infrastruktuře, evidenci a sledování plnění programového prohlášení vlády, tvorbě nového webu pro ministerstvo a další. Je členkou dozorčí rady NAKIT. Spolupracuje na prosazení změn v oblasti odměňování státních úředníků a pracovníků na strategických pozicích. Angažuje se na plnění Zákona o právu na digitální služby.

Do práce v Pirátské straně se zapojila v roce 2020. Je aktivní v místním sdružení Praha 6. Podílela se na strategii, prioritách a definování úkolů v oblasti digitalizace státní správy pro volební období 2021-2025.

Odebírej náš
newsletter

Fake news tam nenajdeš, ale dozvíš se, co chystáme doopravdy!