Lidská práva

Vítejte na stránce Pirátského týmu pro lidskoprávní záležitosti.

Co děláme?

 • Prosazujeme volební program v oblasti ochrany lidských práv, ochrany menšin, rovnosti pohlaví a rovnoprávnosti
 • Věnujeme se monitoringu dodržování lidských práv doma i ve světě, a upozorňujeme na jejich porušování.
 • Připravujeme na základě ověřených zdrojů stanoviska týmu k aktuálnímu dění ,
 • Spolupracujeme s vládou, akademiky, neziskovým sektorem i státními úřady,
 • Pořádáme odborné konference (tzv. Piratecony),
 • Připomínkujeme rozhodnutí české vlády k lidskoprávním problémům,
 • Připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub,
 • Rozpracováváme dlouhodobý program Rovnoprávnosti a Soukromí.
 • Považujeme dodržování lidských práv nejen jako základ demokratického státu, ale také jako nutnou podmínku spravedlnosti. Ctíme lidskoprávní odkaz České republiky s ohledem na její historii a chceme se aktivně podílet na jeho rozšiřování.

Chcete se zapojit?

Dejte vědět! Své návrhy můžete posílat kontaktní osobě za tým, kterou je Tomáš Guth Jarkovský (tomas.guth.jarkovsky@pirati.cz).

Fungování týmu

Lidskoprávní tým se schází zhruba každých 6 týdnů, jednotlivé projektové týmy se schází dle potřeby. Zodpovědným za shromažďování agendy na hlavní schůzky a jejich vedení je poslanec František Kopřiva.

Členové týmu jsou:

 • František Kopřiva, poslanec, místopředseda výboru pro evropské záležitosti
 • Olga Richterová, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku
 • Vojtěch Pikal, poslanec, místopředseda Poslanecké sněmovny
 • František Navrkal, poslanec
 • Tomáš Guth Jarkovský, asistent Františka Kopřivy
 • Bára Soukupová, analytička a expertka na digitalizaci
 • Martin Archalous, analytik a legislativec
 • Georgia Hejduková, analytička a odborná konzultantka senátorky Adély Šípové
 • Michaela Kleslová
 • Lydie Franka Bartošová
 • Kateřina Stojanová

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je rezortní tým spravedlnost. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci.

Navrhni úpravu