Práce a sociální věci

Vítejte na stránce pirátského týmu pro oblast práce a sociálních věcí.

Co děláme?

Jak se můžete zapojit?

Nabízíme šanci lidem působícím v sociálním systému (sociálním pracovníkům, pracovníkům v náhradní rodinné péči, …) i na zdravotně sociálním pomezí (domácí péče, lidé se speciálními potřebami), expertům na dostupné bydlení nebo lidem se zkušeností ze sociálních odborů obcí či krajů revidovat stávající legislativu, připomínkovat nové zákony a dát zpětnou vazbu založenou na zkušenostech.

Pokud souhlasíte s Pirátským programem v oblasti práce a sociálních věcí a chcete nám pomoci, ozvěte se prosím asistentce Olgy Richterové, Zuzaně Freitasové, na tel. 776 278 860 nebo na freitas.zuzana@gmail.com. Rádi vás pozveme na naše setkání.

Fungování týmu

Tým pro oblast práce a sociální věci se schází podle potřeby, obvykle před schůzemi Výboru pro sociální politiku PSP ČR nebo před projednáváním určitého zákona ve Sněmovně, a to většinou v místnosti H-264 v pracovně Olgy Richterové (vstup z Malostranského náměstí 7/19). Za přípravu agendy setkání zodpovídá Zuzana Freitasová.

Členové týmu jsou:

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci (např. Ivan Bartoš v otázkách dostupného bydlení, Tomáš Martínek v daňových otázkách).

Navrhni úpravu