Zemědělství

Vítejte na stránce pirátského týmu pro zemědělství.

Co děláme?

 • prosazujeme sněmovní volební program v oblasti zemědělství,
 • projednáváme sněmovní tisky, které jsou přikázány Zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny,
 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub,
 • kontrolujeme práci Ministerstva zemědělství a v otázkách majících vztah k zemědělství i Ministerstvo životního prostředí,
 • rozpracováváme dlouhodobý program pro zemědělství, připravujeme jeho rozšíření do podbodů (ochrana půdy, potravinářství, lesnictví atd.) a iniciujeme vznik programového bodu “Rozvoj venkova”

Co je už hotové?

Podali jsme pozměňovací návrh k novele č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který upravoval § 28 (Chráněné oblasti přirozené akumulace vod) - zamítnuto

Na čem pracujeme?

 • podrobná analýza zemědělských dotací za roky 2015, 2016 a 2017
 • novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních vedoucí ke snížení daňového zvýhodnění biopaliv 1. generace a některým dalším dílčím změnám
 • koncept řešení kůrovcové kalamity a rozvoje lesního hospodářství v ČR
 • legislativní uchopení zahrádkářství, komunitního a komunitou podporovaného zemědělství
 • podpora zavádění prvků agrolesnictví
 • novela zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a souvisejících zákonů vedoucí k lepšímu zacházení se zvířaty
 • novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči vedoucí k lepší ochraně včelstev před zemědělskou chemií
 • vzorové projekty pro zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu
 • rozvoj podpůrných programů melioračních a tradičních plodin, např. lnu a konopí

Jak se můžete zapojit?

Nabízíme šanci právníkům, ekonomům a odborníkům na zemědělství, lesnictví, ochranu půdy i vody, vodohospodářům a dalším specialistům, spolupracovat na zlepšení situace v České republice, a pro studenty něco se naučit a poznat zajímavé prostředí poslaneckého klubu Pirátské strany. Pokud souhlasíte s Pirátským programem v oblasti zemědělství a životního prostředí a chcete nám pomoci, ozvěte se prosím Jiřímu Valentovi na tel. 778 111 463 nebo na jiri.valenta@psp.cz. Rádi vás pozveme na naše setkání.

Fungování týmu

Zemědělský tým se schází podle potřeby, obvykle před schůzemi výboru v prostorách Poslaneckého klubu Pirátské strany (vstup z Malostranského náměstí 7/19). Za přípravu agendy setkání zodpovídá Jiří Valenta. Členové týmu jsou:

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci (zejména členové Výboru pro životní prostředí, Hospodářského výboru a Rozpočtového výboru).

Navrhni úpravu