Životní prostředí

Poslanecký resortní tým - PoŽiv

 • v poslanecké sněmovně prosazujeme náš volební program pro životní prostředí a projednáváme sněmovní tisky, které jsou přikázány Výboru pro životní prostředí (VŽP) (nebo související tisky). Naše aktivita je tedy primárně směřována na práci ve Výboru pro životní prostředí, kde předkládáme vlastní pozměňovací návrhy. Mezi okruhy témat, která řešíme v souvislosti s legislativním procesem v PSP, patří: ochrana přírody a krajiny, technická ochrana životního prostředí, financování ochrany životního prostředí, udržitelný rozvoj.

 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub,

 • předáváme zprávy o legislativním procesu ve VŽP našim senátorům,

 • vyjadřujeme se k práci Ministerstva životního prostředí,

 • sledujeme práci vlády,

 • sledujeme evropský legislativní proces v oblasti ŽP,

 • připravujeme interpelace na členy vlády a premiéra.

Složení týmu:

 • Dana Balcarová, poslankyně, předsedkyně Výboru pro životní prostředí, garantka programového bodu Životní prostředí pro volby do Poslanecké sněmovny 2017, členka Podvýboru pro ochranu přírody a krajiny a Podvýboru pro udržitelný rozvoj
 • František Elfmark, poslanec, člen Výboru pro životní prostředí, předseda Podvýboru pro financování péče o životní prostředí, člen Podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí
 • Jan Nezhyba, garant bodu Životní prostředí v dlouhodobém programu strany
 • Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu, člen frakce Zelených/Evropské svobodné aliance
 • Lukáš Wagenknecht, senátor za obvod Praha 8, člen senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
 • Jiří Lehejček, garant programu Zemědělství do sněmovních voleb 2017
 • Lukáš Blažej, odborník na právo životního prostředí
 • Kristina Marie Kubcová, odborná asistentka poslankyně Dany Balcarové
 • Jana Míšková, odborná asistentka poslance Františka Elfmarka
 • Nikola Havlová, odborná asistentka poslankyně Dany Balcarové

Komunikační kanály: 

V rámci PSP fungují i dočasné pracovní skupiny, k listopadu 2019 jde například o:

 • Odpady vede František Elfmark, kontaktní osoba: Jakub Brejša (BrejsaJ@psp.cz)
 • Týrání zvířat vede Martin Archalous, kontaktní osoba: Martin Huňady (hunadym@psp.cz)
 • ZeŽiv, koordinační porada složená z pirátských poslanců z Výboru pro životní prostředí a Zemědělského výboru
Resortní tým pro životní prostředí

Kmenovými členy týmu jsou:

 • Jan Nezhyba, vedoucí týmu a kontaktní osoba, garant bodu Životní prostředí v dlouhodobém programu strany
 • Martin Šmída, specialista na bioodpady
 • Dana Balcarová, vedoucí resortního týmu ŽP PSP a garantka volebního programu 2017
 • Eva Tylová, komunální politička se specializací na technickou ochranu životního prostředí (odpady, ovzduší, voda, staré zátěže), EIA, změnu klimatu (mitigační a adaptační opatření) a uplatnění ochrany životního prostředí v územním rozvoji
 • Lukáš Blažej, odborník na právo životního prostředí

Komunikační kanály: 

 • forum 
 • kontaktní osoby: Jana Nezhybu nebo Kristinu Marii Kubcovou, email: kristina.kubcova@pirati.cz

Pod týmem se schází i permanentní skupina pro klima, kterou také vede Jan Nezhyba
Krajské expertní týmy - KET

 • Krajské expertní týmy jsou odborné týmy s různou strukturou funkcí. Garant pro životní prostředí KET odborně podporuje a poskytuje odpovědi k dlouhodobému programu Životní prostředí. 

 • KET se obrací na poslance s návrhy na interpelace v zásadních lokalních kauzách v oblasti ŽP.

 • Pokud máte zájem stát se členem/členkou krajského expertního týmu, obraťte se prosím na příslušného koordinátora
Mimo tyto týmy existují i obecné stranické týmy ve smyslu ZaTyS zásady týmové spolupráce, které se sestavují s různým cílem a jejich práce může být časově omezená. Takovou skupinu není třeba formálně zakládat, záleží na dohodě členů a souladem se zásadami týmové spolupráce.

Střednědobé cíle týmu

Navrhni úpravu