Životní prostředí

Poslanecký resortní tým - PoŽiv

 • v poslanecké sněmovně prosazujeme náš volební program pro životní prostředí a projednáváme sněmovní tisky, které jsou přikázány Výboru pro životní prostředí (VŽP). Naše aktivita je tedy primárně směřována na práci ve Výboru pro životní prostředí, kde předkládáme vlastní pozměňovací návrhy. Mezi okruhy témat, která řešíme v souvislosti s legislativním procesem v PSP, patří ochrana přírody a krajiny, technická ochrana životního prostředí, financování ochrany životního prostředí a udržitelný rozvoj.

 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub,

 • předáváme zprávy o legislativním procesu ve VŽP našim senátorům,

 • vyjadřujeme se k práci Ministerstva životního prostředí,

 • sledujeme práci vlády,

 • sledujeme evropský legislativní proces v oblasti ŽP,

 • připravujeme interpelace na členy vlády a premiéra.

Složení týmu:

 • Dana Balcarová, poslankyně, předsedkyně Výboru pro životní prostředí, členka Podvýboru pro ochranu přírody a krajiny a Podvýboru pro udržitelný rozvoj
 • František Elfmark, poslanec, člen Výboru pro životní prostředí, předseda Podvýboru pro financování péče o životní prostředí, člen Podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí
 • Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu, člen frakce Zelených/Evropské svobodné aliance
 • Lukáš Wagenknecht, senátor za obvod Praha 8, člen senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
 • Lukáš Blažej, vedoucí Resortního týmu Životní prostředí,
 • Jiří Lehejček, vedoucí Resrotního týmu Zemědělství,
 • Nikola Havlová, odborná asistentka poslankyně Dany Balcarové,
 • Jana Míšková, odborná asistentka poslance Františka Elfmarka.

Komunikační kanály: 

V rámci PSP fungují i dočasné pracovní skupiny, k září 2020 jde například o:

 • Odpady vede František Elfmark, kontaktní osoba: Jakub Brejša (BrejsaJ@psp.cz)
 • Týrání zvířat vede Martin Archalous, kontaktní osoba: Martin Huňady (hunadym@psp.cz)
 • PiroVaK (skupina pro Vodovody a kanalizace) vede Tomáš Čabla (tomas.cabla@pirati.cz)
 • Ústavní ochrana vody vede Lukáš Blažej (lukas.blazej@pirati.cz)
Resortní tým pro životní prostředí

 • Pracuje na programových dokumentech pirátské strany, dohlíží nad dodržováním dlouhodobého programu Životní prostředí, koordinuje činnost krajských expertních týmů, zabývá se aktuálními kauzami s celostátním dopadem a řeší koncepční otázky.

Členy týmu jsou:

Komunikační kanály: 
Krajské expertní týmy - KET

 • Krajské expertní týmy vykonávají funkce resortního týmu na lokální úrovni. Poskytují podporu voleným zastupitelům, projednávají lokální otázky, řeší místní kauzy a spolupracují s resortním týmem. 

 • Pokud máte zájem stát se členem/členkou krajského expertního týmu, obraťte se prosím na vedoucího místního KET nebo koordinátora příslušného krajského sdružení.

Střednědobé cíle týmu

Navrhni úpravu