Životní prostředí

Co děláme?

 • v poslanecké sněmovně prosazujeme volební program v oblasti životního prostředí, projednáváme sněmovní tisky, které jsou přikázány Výboru pro životní prostředí (VŽP), nebo i související tisky
 • aktivita je primárně směřována na práci ve Výboru pro životní prostředí (http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4600)
 • předkládáme vlastní pozměňovací návrhy
 • okruhy témat, která řešíme v souvislosti s legislativním procesem PSP:
  • ochranu přírody a krajiny
  • technickou ochranu ŽP
  • financování ŽP
  • udržitelný rozvoj
 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub
 • předáváme zprávy o legislativním procesu ve VŽP našim senátorům
 • vyjadřujeme se k práci Ministerstva životního prostředí
 • spolupracujeme v širší platformě ZeŽiv, která je složena z pirátských poslanců z Výboru pro životní prostředí včetně podvýborů a Zemědělského výboru včetně podvýborů
 • sledujeme práci vlády
 • sledujeme evropský legislativní proces v oblasti ŽP
 • připravujeme interpelace na členy vlády a premiéra

Jak se můžete zapojit?

Pokud souhlasíte s Pirátským programem v oblasti životního prostředí a chcete nám pomoci, ozvěte se prosím Kristině Marii Kubcové na kristina.kubcova@pirati.cz.

Fungování platformy pro životní prostředí

Scházíme se podle potřeby. Většinou spolupracujeme online. Práci platformy koordinuje Kristina Marie Kubcová.

Členové týmu jsou:

Navrhni úpravu