České lázeňství je ve vážném ohrožení, varují Piráti

06. 04. 2020
České lázeňství je ve vážném ohrožení, varují Piráti
České lázeňství je ve vážném ohrožení, varují Piráti

Praha, 6. dubna 2020 – Opatření proti epidemii koronaviru dopadla i na české lázně, jejichž provoz se téměř ze dne na den zastavil, protože následkem rozhodnutí vlády přišly o jakoukoliv možnost příjmů. Stát přitom doposud nedokázal lázním poskytnout pomocnou ruku a prostřednictvím ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové mlčí a přihlíží kolapsu českých společností, které lázeňské služby poskytují. Piráti přitom varují před závažnými dopady v podobě konce fungování některých poskytovatelů, tisíců lidí bez práce a zániku lázeňství tak, jak jej známe. Sami proto chystají funkční plán, který by měl být první pomocí v aktuální situaci.

„České lázeňství je jedním z našich národních klenotů a v tuto chvíli je bohužel likvidováno dopady koronavirové epidemie a nečinností státu. Tisíce zaměstnanců, kteří zasvětili svůj život zlepšování zdravotního stavu naší populace jsou v ohrožení,“ upozorňuje poslanec Pirátů a místopředseda Výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák a dodává: „Ve Sněmovně jsem navrhnul usnesení, které by zavazovalo Vládu ČR, aby se k lázeňství postavila čelem a vytvořila balíček opatření, která by jim pomohla překlenout tuto nelehkou dobu. Bohužel vláda toto usnesení smetla ze stolu a obrátila s k českým lázním zády.”

Ačkoliv Sdružení lázeňských míst opakovaně vyzvalo ministryni Kláru Dostálovou k jasným krokům, které by vedly k záchraně českého lázeňství, ani tento apel nebyl vyslyšen. „Namísto toho, aby ministryně Dostálová urychleně řešila dopady epidemie koronaviru, zabývá se žádostí o odklad odpovědi k auditu o střetu zájmů Andreje Babiše a ve veřejném prostoru není téměř vidět,” komentuje Třešňák.

„Bohužel stát doposud nepředstavil žádné jasné kroky, o které by se lázeňské společnosti mohly opřít, proto jim nezbylo nic jiného než přistoupit k velmi nepříjemnému opatření v podobě snižování počtu zaměstnanců, pro které nemají v tuto chvíli práci. To může vést k přerušení kontinuity a ztráty odborných zaměstnanců v českém lázeňství, tedy k zániku lázeňství tak, jak jej známe,” říká Vojtěch Franta, krajský zastupitel Pirátů zodpovědný za lázeňství v Karlovarském kraji.

Pirátský zastupitel Vojtěch Franta svolal na 7. dubna nouzovou videokonferenci k záchraně lázeňství. Na té vystoupí zástupci Sdružení léčebných lázní a Svazu lázeňských míst, destinační agentury, CzechInvestu, krajské sekce Hospodářské komory ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a další. Cílem je prodiskutovat plán Záchrany lázeňství a cestovního ruchu v ČR a definovat potřebná opatření, bez kterých se poskytovatelé lázeňských služeb neobejdou.

Piráti zároveň připravují řadu opatření, která chtějí předložit a která mají zabránit tragickému scénáři, jež nyní hrozí.

„Určitě chceme zvážit možnosti transormace lázeňských a hotelových zařízení pro využití v současné situaci. Ten prostor tu určitě je. Naše návrhy chceme sladit i s připomínkami stakeholderů,” uzavírá Petr Třešňák.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu