Vláda přijala strategii pro udržitelný rozvoj, ČR se tím připojí k většině států světa, komentuje Dana Balcarová dnešní vládu

17. 10. 2018
Vláda přijala strategii pro udržitelný rozvoj, ČR se tím připojí k většině států světa, komentuje Dana Balcarová dnešní vládu
Vláda přijala strategii pro udržitelný rozvoj, ČR se tím připojí k většině států světa, komentuje Dana Balcarová dnešní vládu

Praha, 17. října 2018 – Na schválení dokumentů s názvem Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 a Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Česká republika čekala řadu let. Většina členských států EU přitom již v realizaci Agendy 2030 dávno pokročila a témata udržitelného rozvoje a klimatické změny jsou v jejich národních parlamentech základními kritérii pro posuzování nové legislativy. Lídry v této oblasti jsou především skandinávské země. V České republice většina politiků při svém rozhodování bohužel stále preferuje krátkodobé ekonomické aspekty. Právě proto jsou obě dnes Vládou ČR přijaté strategie nesmírně důležité. V Poslanecké sněmovně nyní dostanou argumenty pro udržitelný rozvoj váhu, kterou mají i ve světě.

Dokumenty zapracovávají cíle udržitelného rozvoje, jako je vymýcení extrémní chudoby, udržení míru a partnerství mezi státy nebo reagování na změny klimatu. Na těchto cílech se shodly všechny státy OSN. Dnes přijaté dokumenty jsou nástrojem pro realizaci uvedených cíli.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu