Dvojaký postoj ČR ve vyjednávání o Společné zemědělské politice po roce 2020 se nemusí vyplatit, varují Piráti

28. 03. 2018
Dvojaký postoj ČR ve vyjednávání o Společné zemědělské politice po roce 2020 se nemusí vyplatit, varují Piráti
Dvojaký postoj ČR ve vyjednávání o Společné zemědělské politice po roce 2020 se nemusí vyplatit, varují Piráti

Praha, 28. března 2018 – Společná zemědělská politika po roce 2020 v EU byla dnešním tématem na schůzi sněmovního Zemědělského výboru. Vláda ČR chce, aby EU nekladla požadavek na zastropování přímých plateb, které jdou z rozpočtu unie. Zároveň ale požaduje regulaci výše národních dotací jednotlivých států. Piráti tento přístup považují za riskantní a schizofrenní. Snižuje podle nich šance na vyjednání důstojných podmínek pro české zemědělce.

„Odpor Ministerstva zemědělství ČR k myšlence zastropování přímých plateb je dlouho známý a nezměnila na něm nic ani výměna ministra. Podle Vlády ČR by o zastropování přímých plateb z peněz EU měly rozhodovat jednotlivé státy samy. Respektujeme ale většinu ve Sněmovně, kterou můžou změnit až příští volby. Budoucnost zemědělství vidíme zejména v podpoře menších a šetrně hospodařících zemědělců a rodinných farem,“ komentuje místopředseda Zemědělského výboru Radek Holomčík.

Zároveň Vláda ČR hájí narovnání míry podpory národních dotací, tedy výše zemědělských dotací z národních rozpočtů. Podle ČR by EU měla nařídit všem státům jejich jednotnou výši, aby nedocházelo ke zvýhodňování zemědělců z bohatších států. Piráti považují tuto kombinaci částečné rovnosti a částečné volnosti za nešťastnou: „Obáváme se, že současný přístup vlády a většiny ve Sněmovně nejenže nepomůže vyjednat smysluplné podmínky v Společné zemědělské politice po roce 2020, ale způsobí, že se nevyjedná vůbec nic. Nakonec znevýhodní zejména menší české zemědělce na spoustu let dopředu,“ dodává další pirátský člen výboru Jan Pošvář.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu