Antimonopolní úřad potřebuje reformu pro větší transparentnost, uvedl místopředseda Sněmovny Pikal

25. 06. 2020
Antimonopolní úřad potřebuje reformu pro větší transparentnost, uvedl místopředseda Sněmovny Pikal
Antimonopolní úřad potřebuje reformu pro větší transparentnost, uvedl místopředseda Sněmovny Pikal

Praha, 25. června 2020 – Dnešní kulatý stůl k reformě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže spolupořádaný pirátským místopředsedou Vojtěchem Pikalem vedl k závěru, že je nezbytné zavedení jednoinstančního rozhodování nebo transparentního výběrového řízení na předsedu úřadu. Na hlavních bodech reformy se shodli všichni přítomní političtí zástupci. Akce pořádané v Senátu se zúčastnili zástupci poslaneckých klubů, Senátu, vlády i neziskových organizací.

Vojtěch Pikal po skončení akce uvedl: „Vláda ustanovila pracovní skupinu pro reformu ÚOHS, která v září představí paragrafové znění. V současné době se ÚOHS potýká nejen s korupčními kauzami bývalých členů rozkladové komise a samotného předsedy, ale také s dlouhodobě nevyhovující kontrolou veřejných zakázek. V případě přijetí reformy bude úřad transparentnější, zajistí vhodnou podporu zadavatelům a bude efektivněji dohlížet nad zadáváním veřejných zakázek.“

Ve spolupráci s platformou Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International byly vytyčeny klíčové body reformy, mezi které patří oddělení antimonopolní části úřadu a sekce dohledu nad veřejnými zakázkami, zavedení jednoinstančního kolektivního rozhodování senáty složenými z odborníků, transparentní výběrové řízení na předsedu úřadu a zdůraznění podpůrné a metodické funkce úřadu pro zadavatele. Na výše zmíněných bodech se shodli zástupci Pirátů, ANO, KDU-ČSL, STAN a vlády, stejně jako na nutnosti podání formou poslaneckého návrhu za součinnosti s vládní legislativou. Tímto postupem bude možné reformu přijmout ještě v současném volebním období.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu