Prostředky na ochranu životního prostředí se nesmí rozpustit ve státním rozpočtu, upozorňuje Pirátka Balcarová

13. 05. 2019
Prostředky na ochranu životního prostředí se nesmí rozpustit ve státním rozpočtu, upozorňuje Pirátka Balcarová
Prostředky na ochranu životního prostředí se nesmí rozpustit ve státním rozpočtu, upozorňuje Pirátka Balcarová

Praha, 13. května 2019 – Vláda dnes jedná o návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Pirátská poslankyně a předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová připravuje pozměňovací návrhy, které zaručí, aby všechny peníze vybrané z dražeb emisních povolenek směřovaly na plnění přijatých závazků ČR v oblasti energetiky a klimatu.

Zatímco Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci meziresortního připomínkového řízení předneslo návrh, který podpořil to, aby všechny peníze získané dražbami povolenek směřovaly na plnění závazků ČR v oblasti energetiky a klimatu, přišlo Ministerstvo životního prostředí s návrhem, který namísto odstranění stropu navrhuje jeho snížení na 8 miliard.

„Přístup Ministerstva životního prostředí, který může vést k nežádoucímu rozpuštění prostředků na ochranu životního prostředí ve státním rozpočtu, považuji za nepřijatelný. Reformy systému obchodování s emisemi skleníkových plynů v EU zvýšily cenu emisních povolenek. Systém tak konečně začíná efektivně motivovat velké znečišťovatele ke snižování emisí. V důsledku změny evropských předpisů je také potřeba novelizovat český zákon. Až dosud bylo dle tohoto zákona 12 miliard ročně z peněz získaných dražbami povolenek účelově vázáno na snižování emisí skleníkových plynů a ochranu klimatu, je ovšem třeba podotknout, že vzhledem k nízké ceně povolenek byly tyto výnosy vždy nižší,” uvedla poslankyně Balcarová a dodala: „Evropský systém emisního obchodování (ETS) je velmi dobrý nástroj motivující ke snižování emisí skleníkových plynů. Reforma ETS je nezbytná – je nutné, aby příjmy z tohoto systému byly využity cíleně a transparentně. Rozpouštění výnosu z ETS ve statním rozpočtu, navíc v době zrychlující se změny klimatu, je velkým krokem zpět.“

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu
Piráti a Starostové