Piráti navrhují prodloužit lhůtu pro podání elektronického daňového přiznání

30. 11. 2018
Piráti navrhují prodloužit lhůtu pro podání elektronického daňového přiznání
Piráti navrhují prodloužit lhůtu pro podání elektronického daňového přiznání

Praha, 30. listopadu 2018 – Piráti navrhují prodloužení lhůty pro podání elektronického přiznání k dani z příjmů o jeden měsíc. Návrh má zvýšit podíl elektronických přiznání oproti těm fyzickým. Opatření zároveň povede ke snížení administrativních nákladů, minimalizaci chyb, jednoduššímu sledování stavu podání a zlepšení komfortu poplatníků.

„Připravili jsme pozměňovací návrh, který by měl mimo jiné efektivně doplnit benefity připravovaného portálu Moje daně. Poplatník by měl nyní pohodlněji stihnout vyplnit podání včas a navíc ušetří náklady státu,“ říká pirátský poslanec Tomáš Martínek.

V České republice je nyní jedna z nejkratších lhůt pro podání daňového přiznání v EU a současně jeden z nejnižších podílů elektronicky podaných přiznání. Současná tříměsíční lhůta nestačí mnoha poplatníkům na kompletaci všech potřebných dokumentů. Také vysoký počet papírově podaných daňových přiznání zbytečně zatěžuje pracovníky správce daně a tím i zvyšuje nároky na státní rozpočet.

„Jako Piráti přistupujeme k legislativním návrhům konstruktivně a rozumné návrhy koaličních i opozičních poslanců podporujeme. Chtěl bych věřit, že i koaliční poslanci budou hlasovat podle logiky přínosů daného návrhu, a ne pouze podle předkladatele. Návrh nepřináší žádná negativa, naopak přináší pozitivní motivaci k větší digitalizaci veřejné správy,“ dodává Martínek.

Podobné opatření platí například v Rakousku, kde elektronické daňové přiznání má lhůtu o 2 měsíce delší než papírové. Kromě Rakouska termínově zvýhodňují elektronické daňové přiznání také v Belgii, Velké Británii, Francii, Irsku, Kypru nebo Maďarsku. V tomto roce podalo daňové přiznání elektronicky zhruba 20,3 % českých poplatníků. Ve většině zemí EU je tento poměr výrazně vyšší. V zemích jako je Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Nizozemí, Rumunsko, Řecko, Slovinsko či Španělsko je možné podávat přiznání pouze elektronicky.

Podrobné zdůvodnění a text dané úpravy podávané v rámci pozměňovacích návrhů k projednávanému daňovému balíčku lze najít na stránkách Poslanecké sněmovny.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu