Místní rozvoj a veřejná správa

Vítejte na stránce týmu pro místní rozvoj a veřejnou správu.

Co děláme?

 • Prosazujeme volební program v oblasti místního rozvoje, veřejné správy a její digitalizace,
 • projednáváme sněmovní tisky, které jsou přiřazeny výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny,
 • pokrýváme oblasti státní správy, územní samosprávy, státního občanství a evidence obyvatel, transparentnosti veřejné správy, kontroly finančního hospodaření, boje proti korupci, územního rozvoje a urbanismu, regionální politiky, bydlení, rozvoje venkova, cestovního ruchu a turistiky, pohřebnictví, způsobu odměňování ve veřejné správě,
 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub,
 • kontrolujeme práci ministerstva vnitra v obasti veřejné správy a ministerstva pro místní rozvoj,
 • rozpracováváme dlouhodobý program pro rozvoj venkova a regionů, stavební legislativu, služební zákon a dostupné bydlení: 1 2 3 4

Jak se můžete zapojit?

Nabízíme šanci právníkům, IT odborníkům, expertům na veřejnou správu či sociálním pracovníkům podílet se na přípravě nových zákonů a něco se přitom naučit.

Pokud souhlasíte s Pirátským programem v oblasti regionálního rozvoje a digitalizace veřejné správy a chcete nám pomoci, ozvěte se prosím Věře Marušiakové na tel. 724 932 261 nebo na vera.marusiakova@pirati.cz. Rádi vás pozveme na naše setkání.

Fungování týmu

Tým místního rozvoje a veřejné správy se schází podle potřeby, obvykle před schůzemi Poslanecké sněmovny případně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR, a to většinou v pracovně Ivana Bartoše (vstup z Malostranského náměstí 7/19). Za přípravu agendy setkání zodpovídá Věra Marušiaková.

Členové týmu:

 • Ondřej Profant, vedoucí resortního týmu Místní rozvoj a veřejná správa, předseda podvýboru pro e-government výboru veřejné správy a regionálního rozvoje, garant programového bodu Informatika
 • Věra Marušiaková, zástupkyně vedoucího týmu, tajemnice-asistentka poslance Ivana Bartoše
 • Ivan Bartoš předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
 • Olga Richterová, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku, členka podvýboru pro bytovou politiku výboru veřejné správy a regionálního rozvoje, členka podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí
 • Radek Holomčík, člen podvýboru pro cestovní ruch výboru veřejné správy a regionálního rozvoje a podvýboru pro ochranu přírody a krajiny výboru pro životní prostředí
 • Martin Jiránek, člen podvýboru pro veřejnou správu výboru veřejné správy a regionálního rozvoje a podvýboru pro podnikatelské prostředí hospodářského výboru
 • František Elfmark, člen výboru pro životní prostředí a podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí
 • Vojtěch Franta, garant programového bodu Regionální rozvoj, krajský radní Karlovarského kraje
 • Matouš Vanča, tajemník poslaneckého klubu, zastupitel obce Čestlice
 • Zuzana Freitas, asistentka poslankyně Olgy Richterové
 • Petr Pleticha, asistent poslance Martina Jiránka
 • Dan Kolář, asistent poslance Ondřeje Profanta
 • Jakub Brejša, asistent poslance Františka Elfmarka
 • Jiří Valenta, asistent poslance Radka Holomčíka
 • Anna Doová, asistentka poslance Ivana Bartoše

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci (např. Lukáš Kolařík pro oblast informačních technologií pro dávkové systémy).

V rámci rezortního týmu fungují i pracovní skupiny, jde o:

 • Veřejné zakázky - vede Ondřej Profant, kontaktní osoba: Tereza Vovesová (tereza.vovesova@pirati.cz)
 • Cestovní ruch - vede Martin Jiránek, kontaktní osoba: Petr Pletiha (ppleticha@gmail.com)
 • Stavební právo - vede Ivan Bartoš, kontaktní osoba Anna Doová (anna.doova@pirati.cz)
 • Rozvoj venkova - meziresortní pracovní skupina, vede Matouš Vanča (matous.vanca@pirati.cz)

Střednědobé cíle týmu

Navrhni úpravu
Piráti a Starostové