Návykové chování

Vítejte na stránce pirátského týmu zabývajícího se problematikou návykového chování.

Co děláme?

 • Prosazujeme sněmovní volební program v oblasti prevence rizikového návykového chování,
 • projednáváme sněmovní tisky a další dokumenty (např. akční plány či strategie), které se týkají dané problematiky,
 • připravujeme k návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub,
 • kontrolujeme práci příslušných ministerstev (MV, MPSV, MŠMT, MZ) a dalších dotčených meziresortních pracovišť (např. RKVPP),
 • rozpracováváme dlouhodobý program pro prevenci vzniku rizikového návykového chování a snižování škod s ním souvisejících.

Co je už hotové?

Podali jsme návrh na legislativní změnu umožňující dospělým občanům pěstovat a zpracovat beztrestně 5 rostlin konopí (více informací najdete na regulacekonopi.cz).

Na čem pracujeme?

 • Omezování negativních dopadů státní protidrogové politiky
 • Revize systému koordinace prevence vzniku rizikového návykového chování a snižování škod s ním spojených na národní a lokální (krajské i komunální) úrovni
 • Podpora rozvoje sociálně-zdravotnických služeb souvisejících s rizikovým návykovým chováním
 • Příprava legislativy týkající se regulace konopného trhu
 • Revize legislativy týkající se léčebného konopí (např. využití nových lékových forem)
 • Revize legislativy týkající se technického konopí (např. zvýšení limitu obsahu THC na 1 %, povolení extrakce technického konopí)
 • Dostupnost psychedelické terapie (např. v kontextu paliativní péče, léčby posttraumatické stresové poruchy, léčby závislostí atp.)

Jak se můžete zapojit?

Nabízíme šanci odborníkům na problematiku návykového chování spolupracovat na zlepšení situace v České republice. Pokud souhlasíte s Pirátským programem v oblasti prevence vzniku rizikového návykového chování a chcete nám pomoci, ozvěte se prosím vedoucí týmu. Rádi vás pozveme na naše setkání.

Fungování týmu

Tým Návykové chování se schází podle potřeby (viz kalendář níže). Za přípravu agendy setkání zodpovídá Janka Michailidu. Členové týmu jsou:

 • Janka Michailidu, vedoucí týmu, garant programového bodu Psychotropní látky Pirátské strany
 • Michal Ketner, zástupce garanta programového bodu Psychotropní látky Pirátské strany
 • Michaela Nepejchalová, sociální pracovnice, studentka adiktologie
 • Petr Konečný, sociální pracovník, člen komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí Olomouckého kraje
 • Martin Boxan, vedoucí pracovník NNO, kouč, supervizor
 • Tomáš Vymazal, poslanec soustředící se na agendu prevence rizikového návykového chování
 • Ondřej Klíma, asistent poslance Tomáše Vymazala

Operativu řeší tým na pirátském Zulipu ve vlákně Návykové chování.

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci (zejména sociální věci, zdravotnictví, školství, vnitro) a také se členy dotčených RT a KET.

Zápisy ze schůzek týmu Návykové chování

Navrhni úpravu