Leden

29. ledna 2024

Jednání o letošním rozpočtu: Piráti prosazují dofinancování vzdělávání, digitalizace či rozvoje regionů. Sliby se musí plnit

Praha, 29. ledna 2024 - Na vládní úrovni se otevřela debata o rozpočtu pro tento rok, což avizoval dopředu i ministr financí Zdeněk Stanjura. Piráti navrhují v první řadě posílení financování vzdělávání, digitalizace a rozvoje regionů. „Jako vláda jsme se občanům zavázali, že pro nás budou tyto oblasti jednou z hlavních priorit a tomu je třeba dostát. Krom vzletných vět musíme ukázat i reálnými kroky, že bereme své sliby vážně a nezůstávají jen na papíře. Vzdělávání, digitalizace i zlepšování života v regionech jsou klíčové pro prosperitu naší země,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

24. ledna 2024

Stát nesmí řídit lobbisté a zákulisní hráči. Piráti budou dnes na vládě prosazovat jasná a vymahatelná pravidla

Praha, 24. ledna 2024 – Na vládu dnes míří návrh zákona o lobbování v České republice. Má posílit transparentnost lobbingu a omezit korupci, střet zájmů a klientelismus. Návrh má ale i několik nedostatků, na které Piráti upozorňují: nedopadá na prezidenta a asistenty poslanců a senátorů, neobsahuje adekvátní sankce za porušení pravidel, a lobbing polostátní firmy - například ČEZu - by nebyl považován za lobbování. Na vládě proto budou Piráti tlačit na přijetí upravené verze zákona, z dílny Ministerstva spravedlnosti tak, jak navrhuje ve stanovisku předseda Legislativní rady vlády a ministr pro legislativu Michal Šalomoun. To zmíněné nedostatky odstraňuje.