Michal Šalomoun
7. května 2024

Další úleva od byrokracie. Vláda schválila třetí antibyrokratický balíček připravený ministrem Michalem Šalomounem

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun na vládě představil již třetí antibyrokratický balíček. Soubor dalších 29 opatření, která po předchozí konzultaci s jednotlivými ministerstvy kabinetu předložil, má za cíl zjednodušit život podnikatelům, živnostníkům i občanům. Sníží, nebo zmírní množství nadbytečných a zatěžujících povinností, které jim ubírají čas i energii. Schválený materiál navazuje na první a druhý balíček přijaté vládou v předchozích dvou letech a také na Programové prohlášení vlády „zrušit, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony.“

Olga Richterová s důchodkyní
27. března 2024

Důstojné a stabilní zaměstnávání pro znevýhodněné. Piráti na vládě podpořili návrh zákona o integračním sociálním podniku

Praha, 27. března 2024 – Piráti spolupracovali na návrhu zákona, který dnes schválila vláda a který stanoví jasná pravidla pro zaměstnavatele sociálně znevýhodněných a zranitelných skupin zaměstnanců s cílem lepšího začlenění těchto osob na pracovní trh. Nová legislativa pomůže s důstojným a stabilním zaměstnáváním nejen osobám se zdravotním znevýhodněním, ale i například lidem v předdůchodovém věku, mladým dospělým, kteří opouští ústavní zařízení nebo lidem po výkonu trestu. Podobný zákon již v minulosti navrhovala pirátská místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, u předchozí vlády ale pochopení nenašla.

Projev Michala Šalomouna
6. března 2024

Stop korupci a klientelismu: Piráti dnes na vládě prosadili jasná a vymahatelná pravidla pro lobbování

Vláda dnes schválila návrh zákona o lobbování v České republice. Jeho cílem je nastavit transparentní pravidla pro lobbing a omezit korupci, střet zájmů a klientelismus. Jedná se o další důležitý protikorupční zákon, o jehož schválení Piráti dlouhodobě usilují. Do návrhu se díky pirátským ministrům podařilo prosadit, aby se zákon vztahoval také na prezidenta, asistenty poslanců a senátorů nebo členy poradních orgánů vlády a obsahoval adekvátní sankce za jeho porušení. Tato důležitá opatření v původním návrhu zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti chyběla, na což upozornily Legislativní rada vlády a Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, kterým předsedá ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

Ivan
29. ledna 2024

Jednání o letošním rozpočtu: Piráti prosazují dofinancování vzdělávání, digitalizace či rozvoje regionů. Sliby se musí plnit

Praha, 29. ledna 2024 - Na vládní úrovni se otevřela debata o rozpočtu pro tento rok, což avizoval dopředu i ministr financí Zdeněk Stanjura. Piráti navrhují v první řadě posílení financování vzdělávání, digitalizace a rozvoje regionů. „Jako vláda jsme se občanům zavázali, že pro nás budou tyto oblasti jednou z hlavních priorit a tomu je třeba dostát. Krom vzletných vět musíme ukázat i reálnými kroky, že bereme své sliby vážně a nezůstávají jen na papíře. Vzdělávání, digitalizace i zlepšování života v regionech jsou klíčové pro prosperitu naší země,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Šalomoun_Michálek
24. ledna 2024

Stát nesmí řídit lobbisté a zákulisní hráči. Piráti budou dnes na vládě prosazovat jasná a vymahatelná pravidla

Praha, 24. ledna 2024 – Na vládu dnes míří návrh zákona o lobbování v České republice. Má posílit transparentnost lobbingu a omezit korupci, střet zájmů a klientelismus. Návrh má ale i několik nedostatků, na které Piráti upozorňují: nedopadá na prezidenta a asistenty poslanců a senátorů, neobsahuje adekvátní sankce za porušení pravidel, a lobbing polostátní firmy - například ČEZu - by nebyl považován za lobbování. Na vládě proto budou Piráti tlačit na přijetí upravené verze zákona, z dílny Ministerstva spravedlnosti tak, jak navrhuje ve stanovisku předseda Legislativní rady vlády a ministr pro legislativu Michal Šalomoun. To zmíněné nedostatky odstraňuje.

Jiří Valenta
1. listopadu 2023

Piráti na vládě podpořili změnu pro moderní řízení financí. Zpětné hodnocení výdajů zajistí průhlednější a zdravější veřejné rozpočty

Praha, 1. listopadu 2023 – Piráti na vládě podpořili opatření, které zajistí lepší pohled na státní výdaje, a tím i zdravější veřejné finance. Jde o jeden z důležitých předvolebních programových bodů Pirátů i závazek vlády. Nový systém zajistí transparentnost toků peněz, doporučí zlepšení a kultivuje následnou diskuzi o veřejných rozpočtech. Na Ministerstvu financí se projektu od počátku věnuje pirátský náměstek Jiří Valenta.

Klára_Kocmanová
27. června 2023

Piráti prosazují nižší zdanění menstruačních pomůcek. Vláda o tom bude jednat zítra

Praha, 27. června 2023 – Menstruační potřeby jsou pro řadu žen nutností. Ženy žijící na ulici, ve vyloučených lokalitách, samoživitelky, či nízkopříjmové rodiny s dospívajícími dívkami si ale menstruační pomůcky mnohdy nemohou dovolit. Místo toho používají alternativy, které často nesplňují účel a mohou být i zdraví škodlivé. Mnoho států tak kvůli menstruační chudobě daňovou sazbu na dámské hygienické potřeby snižuje, či je distribuuje zdarma. V České republice je 21% sazba jednou z nejvyšších v Evropě. Piráti proto nadále prosazují, aby byly menstruační pomůcky v rámci vládního konsolidačního balíčku zařazeny do snížené 12% sazby DPH. Ministerstvo financí tento požadavek v mezirezortním připomínkovém řízení nevypořádalo, rozhodne se tudíž až hlasováním na vládě.

lipavsky_main2
21. června 2023

Vláda dokončila revizi vztahů s Ruskem

Praha, 21. června 2023 - Na návrh ministra zahraničních věcí Jana Lipavského schválila vláda 21. června 2023 Zprávu o revizi vztahů s Ruskem. Pokračuje tak v naplňování programového prohlášení vlády, které si dalo mimo jiné za cíl přehodnocení vztahů s Ruskem.

bartos_ivan
26. května 2023

„Rušení rodných čísel nikdy nebylo v plánu,“ vysvětlil Bartoš. Zákon přinese jen útlum použití v nových občankách

Praha, 26. května 2023 – Místopředseda vlády pro digitalizaci dnes na tiskové konferenci okomentoval nabytí účinnosti zákona o občanských průkazech, kterým se utlumuje používání rodných čísel. Vyjádřil se i k analýze nákladů očekávané změny a nastínil další kroky. „Rodná čísla nebudou od roku 2025 uváděna v nově vydaných občankách, všude jinde zůstávají,“ řekl vicepremiér. „O nějakém absolutním rušení nemůže být řeč.“

Ivan_Bartoš_Sněmovna
17. května 2023

Vláda schválila na návrh Bartoše usnesení o eDokladech. Digitální a informační agentura na nich může začít pracovat okamžitě

Praha, 17. 5. 2023 - Vláda schválila usnesení o projektu eDoklady, předložené místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem. Usnesení pověřuje Martina Mesršmída, ředitele Digitální a informační agentury, přípravou a koordinací prací na prototypu aplikace eDoklady. eDoklady budou sloužit k prokázání a ověření totožnosti bez nutnosti předložení fyzických dokladů. Jsou zároveň důležitým mezikrokem před implementací chystané evropské digitální „dokladovky“.

ivan a klara
8. února 2023

Megalomanský projekt kanál Dunaj-Odra-Labe jde i díky Pirátům konečně k ledu

Praha, 8. února 2023 – Vláda na dnešním jednání schválila faktickou stopku na megalomanský projekt Dunaj–Odra–Labe. Ruší územní rezervy pro celé průplavní spojení, díky tomu budou moct obce po mnoha letech konečně využít lokality smysluplněji, například pro výstavbu bytů. Tento krok Piráti dlouhodobě prosazovali na všech politických úrovních a propsali i do programového prohlášení kabinetu. Přípravu kanálu dlouhodobě odmítá i vedení Ostravy a dalších dotčených obcí. Projekt totiž přináší řadu rizik a naopak mizivé benefity. Stavba by měla obrovské důsledky na životní prostředí a zbytečně dál zatěžovala rozpočet.

Ivan Bartoš a Lucie Fuková
26. ledna 2023

Ministr Bartoš jednal s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny o sociálně vyloučených komunitách

O fungování Agentury pro sociální začleňování i o řešení sociálního vyloučení Romů nejen v hospodářsky postižených regionech hovořil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou.

Ivan Bartoš - jednotná podoba státních webů
11. ledna 2023

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš předložil vládě jednotnou podobu státních webů. „Dlužíme občanům stát, který působí přehledně a bezpečně"

Vláda dnes schválila návrh místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše týkající se migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou doménu gov.cz a záměr jednotné podobu webů státních správy. Materiál prošel meziresortním řízením a byl předložen bez rozporů. Klíčovou výhodou jednotné domény je vysoká kybernetická bezpečnost a právní jistota všude tam, kde s občanem komunikuje stát.

Piráti klub poslanci europoslanci
17. prosince 2022

Rok vlády: Piráti plní sliby o podpoře občanů, zjednodušení státu, boji proti korupci i ochraně práv a svobod

Zjednodušení příspěvku na bydlení, bonus na energie, snadná výstavba solárů, antibyrokratický balíček, moderní autorský zákon, reálné protikorupční pojistky, pokrok v digitalizaci či silnější postavení České republiky na mezinárodním poli. To jsou příklady úspěchů, kterých se Pirátům podařilo dosáhnout v prvním roce vlády. Ať již v rámci ministerstev či v Poslanecké sněmovně.

assets/img/articles/2022/salomoun-ombudsman.jpg
24. listopadu 2022

Připravujeme zákon k dětskému ombudsmanovi. Na základních principech se shodla pracovní skupina svolaná ministrem Michalem Šalomounem

Praha, 24. listopadu 2022 – Česká republika je o krok blíž k ustavení institutu dětského ochránce práv. Pracovní skupina, kterou zřídil ministr pro legislativu Michal Šalomoun, se v úterý shodla na tom, že práce na zákoně mohou začít. S tezemi nové právní úpravy souhlasili všichni členové, mezi nimiž jsou zástupci ministerstev spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zástupci veřejného ochránce práv, zmocněnkyně pro lidská práva, poslanci a senátoři napříč politickými stranami.

assets/img/articles/2022/salomoun-11-2022.jpg
14. listopadu 2022

Po roce a půl se sešla Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Svolal ji nový předseda, ministr Michal Šalomoun

Praha, 14. listopadu 2022 – Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun svolal Radu vlády pro koordinaci boje s korupcí. Rada se sešla dva týdny poté, co se Šalomoun stal jejím předsedou. Cílem je obnovit aktivity protikorupční rady, která se naposledy sešla před šestnácti měsíci.

assets/img/articles/2022/marketa_marcel.jpg
15. září 2022

Nová pravidla financování stran přináší určitá zlepšení, ale stále mohou nahrávat kmotrům, upozorňuje Gregorová

Štrasburk, 15. září 2022 – Pirátští europoslanci se zdrželi během hlasování týkající se financování evropských politických stran. Konečná podoba totiž obsahuje několik ustanovení, které snižují transparentnost jejich financování. Podle nových pravidel nebudou muset evropské nadnárodní strany zveřejňovat, kdo jim věnoval dary pod částku 3000 EUR (asi 73.000 korun). To je podle Pirátů neakceptovatelné. Zároveň ale nová pravidla obsahují i řadu zlepšení.

assets/img/articles/2020/ivan-bartos-pult.jpg
2. září 2022

Dostupnější bydlení, rozvoj regionů a digitalizace: Projev vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše ve Sněmovně

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, sešli jsme se tu dnes, protože chce opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vlády. Na to má plné právo a já toto právo respektuji a vždy respektovat budu. Stejně jako nárok opozice ptát se vlády na její postupy, plány či předkládat alternativně vlastní návrhy a ty vládní oponovat. Tak, aby se společně našla ta skutečně nejlepší řešení pro naše občany a zemi. To je legitimní součást demokratického systému a já jsem za to rád.

assets/img/articles/2022/jakub-michalek-03-2022-2.jpg
8. července 2022

Kremelská propaganda ohrožuje společnost, ale zmocněnci pro boj s dezinformacemi chybí tým i peníze. Jakub Michálek žádá premiéra o řešení

Praha, 8. července 2022 - Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek zaslal premiérovi Petru Fialovi interpelaci, ve které žádá o zlepšení boje proti dezinformacím. A to i skrz personální a finanční posílení týmu vládního zmocněnce pro dezinformace. Na jeho působení totiž nyní nejsou přímo vyčleněny žádné finanční prostředky a ani nemá žádné osoby v přímé řídící působnosti, jak uvedl Úřad vlády.

assets/img/articles/2022/ivanek-ivan-2022.jpg
8. června 2022

Ministr Bartoš prosadil omezení přístupu odsouzených firem k veřejným zakázkám

Praha, 8. června 2022 – Vláda dnes schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která snižuje administrativní náročnost, přináší větší volnost zadavatelům a rovněž upravuje pravidla pro přidělování zakázek firmám odsouzených například z korupce. Vybraní dodavatelé podlimitních zakázek budou povinni administrativně nenáročnou formou prokazovat svoji způsobilost. Doposud tak museli činit pouze vítězové zadávacích řízení v nadlimitním režimu. Zároveň byla v návrhu upravena tato povinnost pro společnosti tvořící koncerny, aby bylo zřejmé, že se koncernové společnosti odsouzené například ze závažných zločinů nebudou podílet na významných činnostech při plnění veřejné zakázky.