Ministr pro legislativu Michal Šalomoun
5. června 2024

Protikorupční rada vlády doporučila vypracování novely zákona o střetu zájmů vycházející z analýzy jeho fungování

Dvě analýzy týkající se protikorupční legislativy – konkrétně kvality evidence skutečných majitelů či fungování zákona o střetu zájmů nebo dotační politiku na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti boje proti korupci pro rok 2025, ale i aktuální stav příprav novely trestního zákoníku a trestního řádu. To byla hlavní témata jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kterou řídí ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.

?inistr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun
5. června 2024

Další krok k důstojným penzím pro někdejší disidenty. Možnosti požádat o osvědčení pro účastníky tzv. třetího odboje se rozšíří

Vláda schválila novelu zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, kterou připravil ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun. Díky novele se rozšíří a usnadní možnosti získat osvědčení člena tzv. třetího odboje, na které je navázána úprava výše penzí dle zákona o důchodovém pojištění. Jde tak o další kamínek do skládačky, kterým vláda napravuje problém s nízkými důchody bývalých bojovníků a odpůrců komunistického režimu.

Olga_Richterová
2. května 2024

Zaměstnávání bude pro lidi znevýhodněné na pracovním trhu dostupnější a důstojnější. Za podpory Pirátů dnes prošel prvním čtením zákon o integračním sociálním podniku

Praha, 2. května 2024 – Lidé se znevýhodněním, mladí dospělí opouštějící dětský domov nebo třeba lidé, kteří přišli o práci pár let před důchodem. Ti všichni hledají na trhu práce zaměstnání mnohem obtížněji. Obzvlášť pokud k tomu, aby práci mohli vykonávat, mají specifické zdravotní či jiné potřeby. Všem těmto skupinám lidí znevýhodněných na trhu práce pomůže důležitý zákon o integračním sociálním podniku, který právě prošel prvním čtením ve Sněmovně. Ten se týká dostupnějšího důstojného a stabilního zaměstnávání lidí s různě specifickými potřebami. Zákon zajistí také vznik registru sociálních podniků, díky kterému bude pro firmy snadnější najít důvěryhodné partnery a dodavatele - třeba právě z řad sociálních podniků. Zákon za Piráty předložila Olga Richterová už v minulém volebním období ve spolupráci se stranami tehdejší vládní koalice. K jeho projednání však za tehdejší vlády vůbec nedošlo.

zamestnanecke akcie
11. dubna 2024

Piráti představili nový návrh úpravy zaměstnaneckých akcií, pomůže startupům i růstu české ekonomiky

Praha, 11. dubna 2024 – Nová úprava zaměstnaneckých akciových programů připravená Piráty v úzké spolupráci se zástupci startupů, Svazem průmyslu a dopravy a ministryní pro vědu, výzkum a inovace má šanci dostat Česko mezi státy, které tímto způsobem podporují inovativní podnikání. Různé modely zaměstnaneckých akciových programů jsou totiž běžným standardem jak v anglosaském světě, tak i ve Skandinávii a Pobaltí. Návrh počítá s vytvořením jasného právního rámce, který dá firmám srozumitelnou cestu, jak provozovat opční programy pro zaměstnance. Zároveň ctí i jeden z hlavních požadavků startupů “no tax before cash”, tedy aby ke zdanění došlo až po prodeji slíbeného podílu a realizaci hotovostního příjmu ze strany zaměstnance. Návrh také pracuje s tím, že na zaměstnance v opčním programu se bude nahlížet jako na investora a jeho příjem plynoucí ze zhodnocení jeho podílu nebude brán jako příjem ze závislé činnosti.

Olga Richterová s důchodkyní
27. března 2024

Důstojné a stabilní zaměstnávání pro znevýhodněné. Piráti na vládě podpořili návrh zákona o integračním sociálním podniku

Praha, 27. března 2024 – Piráti spolupracovali na návrhu zákona, který dnes schválila vláda a který stanoví jasná pravidla pro zaměstnavatele sociálně znevýhodněných a zranitelných skupin zaměstnanců s cílem lepšího začlenění těchto osob na pracovní trh. Nová legislativa pomůže s důstojným a stabilním zaměstnáváním nejen osobám se zdravotním znevýhodněním, ale i například lidem v předdůchodovém věku, mladým dospělým, kteří opouští ústavní zařízení nebo lidem po výkonu trestu. Podobný zákon již v minulosti navrhovala pirátská místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, u předchozí vlády ale pochopení nenašla.

51749261087_30247bcdbc_o
15. března 2024

Komentář Michala Šalomouna k manželství pro všechny

Na konci února po dlouhých debatách došlo v dolní komoře Parlamentu na závěrečné hlasování o poslaneckém návrhu, který měl zavést do našeho právního řádu narovnání práv párů stejného pohlaví v jejich svazcích, známého jinak pod pojmem manželství pro všechny. Co se stalo? Tento původní návrh podporu poslanců nakonec nezískal. Ale schválen byl kompromisní návrh, který do občanského zákoníku zavádí pojem partnerství.

Šalomoun_Michálek
24. ledna 2024

Stát nesmí řídit lobbisté a zákulisní hráči. Piráti budou dnes na vládě prosazovat jasná a vymahatelná pravidla

Praha, 24. ledna 2024 – Na vládu dnes míří návrh zákona o lobbování v České republice. Má posílit transparentnost lobbingu a omezit korupci, střet zájmů a klientelismus. Návrh má ale i několik nedostatků, na které Piráti upozorňují: nedopadá na prezidenta a asistenty poslanců a senátorů, neobsahuje adekvátní sankce za porušení pravidel, a lobbing polostátní firmy - například ČEZu - by nebyl považován za lobbování. Na vládě proto budou Piráti tlačit na přijetí upravené verze zákona, z dílny Ministerstva spravedlnosti tak, jak navrhuje ve stanovisku předseda Legislativní rady vlády a ministr pro legislativu Michal Šalomoun. To zmíněné nedostatky odstraňuje.

poslanci
20. prosince 2023

Ne znamená ne: Vláda schválila nápravu definice znásilnění, za kterou Piráti dlouhodobě bojovali. Přinese lepší ochranu obětí

Praha, 20. prosince 2023 – Vláda dnes schválila změnu definice znásilnění v trestním zákoníku, o což Piráti dlouhodobě usilovali. Znásilnění je v současném právním znění pouze čin, při kterém je použito násilí, pohrůžka násilím nebo zneužití bezbrannosti. To však nepokrývá všechny reálné případy, kdy je oběť například paralyzovaná a aktivně se útoku nebrání. „Při útoku dochází mnohdy k zamrznutí, kdy oběť strachem ztuhne a není schopna se bránit nebo jinak projevit svou vůli. Časté jsou i případy vztahového násilí, kdy se oběť nebrání, neboť z minulosti ví, že by to situaci jen zhoršilo či bylo více bolestivé. To je nutné zohlednit,” uvedla poslankyně Klára Kocmanová, která se problematikou intenzivně zabývá.

Olga Richterová občan
13. prosince 2023

Pomoc ohroženým dětem: Piráti podpořili zrychlení žádosti o osvojení, nebo pěstounskou péči a navýšení podpory pro pěstouny

Praha, 13. prosince 2023 – Pirátští poslanci v prvním čtení podpořili novelu zákona, která lidem usnadní proces žádosti o osvojení nebo pěstounskou péči. Ten byl doposud velmi zdlouhavý a administrativně náročný. A to zejména v úvodní fázi ještě před zařazením žadatelů do evidence příslušného krajského úřadu. To novela mění. Systém bude díky ní jednodušší, efektivnější a tedy rychlejší, což pomůže nejen žadatelům, ale ve výsledku hlavně dětem. Součástí novely je i zvýšení příspěvku pro podporu pěstounských rodin.

Michal Šalomoun
8. listopadu 2023

Ministr pro legislativu Šalomoun: Odvracíme hrozbu miliardových pokut – stáhli jsme obří dluh předchozích vlád ve zpoždění s přejímáním unijní legislativy

Praha, 8. listopadu 2023 – Současná vláda rozhýbala zamrzlé přejímání unijních směrnic. Předchozí kabinet po sobě zanechal kostlivce v podobě 36 netransponovaných směrnic, kde hrozila v součtu pokuta až dvě miliardy korun. Největšími hříšníky byla ministerstva průmyslu a obchodu a dopravy. Za necelé dva roky se tento dluh vládě podařilo stáhnout na pouhých 9 směrnic s uplynulou lhůtou pro zapracování do našeho práva, tedy pod jedno procento, což je u členských zemí EU považováno za přijatelnou úroveň. Uvádí to Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za 3. čtvrtletí 2023, kterou dnes schválila vláda.

51697695278_a9fcbdbc44_o
27. října 2023

Piráti prosadili navýšení rodičáku o 50 tisíc. Dál usilují o jeho automatický růst v návaznosti na průměrnou mzdu

Praha, 27. října 2023 – Poslanecká sněmovna dnes z iniciativy Pirátů ve třetím čtení schválila navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2024. Celková částka příspěvku tak vzroste na 350 tisíc korun na jedno dítě. Více peněz mají dostat i rodiče dvojčat, a to konkrétně 525 tisíc místo současných 450 tisíc korun. Piráti o podporu rodin usilují dlouhodobě, navýšení rodičovského příspěvku byla jejich podmínka při vyjednávání o úsporném balíčku s tím, že rodiny s dětmi v současné ekonomické situaci patří mezi domácnosti s nejnižšími příjmy. Piráti prosazují i pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku v návaznosti na růst průměrné mzdy, jejíž je náhradou.

52028293066_7020026b03_o
26. října 2023

Piráti hlasovali pro elektronické přihlášky na střední školy. Digitalizace celý proces dětem i jejich rodičům zjednoduší už v tomto školním roce

Praha, 26. října 2023 – Pirátští poslanci dnes hlasovali pro změnu zákona, která umožní elektronické přihlášky na střední školy. Jde o změnu, na které vydělají děti, rodiče i stát. Navržená úprava nahradí neefektivní systém zápisových lístků a umožní výrazné zrychlení celého procesu. Uchazeči budou moci nově podávat až tři přihlášky. Zároveň budou muset seřadit školy, na které se hlásí, podle svých priorit. Odpadne tak nejistota rodičů a dětí, protože budou daleko dříve vědět, na jakou školu se děti dostaly. Zároveň si nebudou uchazeči vzájemně zbytečně blokovat místa na dalších školách, kam si podali přihlášky takříkajíc “do zálohy”.

KláraKocmanováKnihovna
26. září 2023

Kratom už nebude dostupný dětem a mladistvým. Prodej psychoaktivních látek bude i díky Pirátům regulovaný

Praha, 26. září 2023 – Zákon, který státu umožní regulovat nakládání s psychomodulačními a novými psychoaktivními látkami, dnes projednala v prvním čtení Poslanecká sněmovna. Nová legislativa, kterou Piráti připravili ve spolupráci s týmem Národního koordinátora pro protidrogovou politiku, výrazně zlepší ochranu dětí a mladistvých i ochranu zdraví spotřebitelů. Psychoaktivní látky s nízkým zdravotním rizikem jako kratom či CBD jsou nyní běžně dostupné například v automatech nebo na internetu, kde si je mohou pořídit i děti. Tomu přísnější pravidla zamezí.

Michálek_knihovna
15. září 2023

Poslanci projednají změny u státních zástupců, zákon omezí politické tlaky a zavede funkční období. Piráti si od něj slibují lepší vyšetřování kriminality a korupce

Odvolat nejvyššího státního zástupce, tedy klíčovou osobu, která také dohlíží na vyšetřování velkých kauz, bude obtížnější. Nezávislost tohoto postu na politicích výrazně posílí, počítá s tím novela zákona o státním zastupitelství. Zpřísnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce, které jako klíčový protikorupční zákon prosazují Piráti, projedná dnes v prvním čtení Poslanecká sněmovna. Zákon také zavádí funkční období 7 let pro šéfy státních zástupců, po kterém bude nástupce vybrán ve výběrovém řízení.

poslanci2023
29. června 2023

Piráti jednohlasně podpořili manželství pro všechny. Všichni mají mít stejná práva i povinnosti

Praha, 29. června 2023 – Sněmovna dnes v prvním čtení schválila návrh na manželství pro všechny, který Piráti jako jediná parlamentní strana jednotně prosazují již od minulého volebního období. Zákon, který podporují dvě třetiny Čechů a Češek, by umožnil uzavřít stejnopohlavním párům manželství a získat konečně stejná práva, která dosud narozdíl od ostatních dvojic jako registrovaní partneři nemají. Nerovné podmínky jsou nejen nedůstojné, ale duhové rodiny včetně jejich dětí mají také výrazně menší právní jistoty, což jim komplikuje řadu běžných životních situací. Novelu zákona o manželství pro všechny páry předložili Piráti spolu s dalšími koaličními stranami v červnu 2022.

Kulatý stůl_29.6.2023
29. června 2023

Méně papírování, více domácích marmelád či cukroví. Piráti představili návrh na ulehčení života domácím malovýrobcům

Praha, 29. června 2023 – Piráti představili novou metodiku, která usnadní legální prodej občasným malým výrobcům sezónních produktů. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová dnes na kulatém stole věnovaném tématu usnadnění byrokracie pro malovýrobce marmelád, sirupů, cukroví a dalších produktů v domácím prostředí představila novou metodiku pro krajské hygienické stanice, kterou připravila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová. Metodika je součástí Antibyrokratického balíčku II ministra pro legislativu Michala Šalomouna, který 14. června schválila vláda. Jeho cílem je zjednodušit život podnikatelům, živnostníkům i občanům, konkrétně snížit, nebo zmírnit množství nadbytečných a zatěžujících povinností.

Michálek_knihovna
21. června 2023

Piráti chtějí dostat lidi z dluhových pastí, prosazují zastavení marných a bagatelních exekucí

Praha, 21. června 2023 – Nevymahatelné a bagatelní exekuce budou snad konečně zastaveny. Počítá s tím návrh, který dojednali, předsedové všech koaličních poslaneckých klubů včetně Pirátů, který dnes Sněmovna schválila v prvním čtení. Týkat se to bude dle odhadů Exekutorské komory až 80 tisíc osob. Celkem i s výhledem na další roky půjde o zastavení až dvou milionů exekucí. Do novely zákona se předsedovi poslaneckého klubu Pirátů Jakubovi Michálkovi podařil prosadit rovněž online přístup ke kompletním datům exekutorské komory. Díky tomu bude i větší dohled státu nad celým exekučním systémem.

Kocmanová_Ne násilí
15. června 2023

Piráti dál prosazují definici znásilnění, která pomůže nejvíce obětem. Návrhy Ministerstva spravedlnosti nejsou dostačující a přinesly by obětem více utrpení

Praha, 15. června 2023 – Piráti chtějí dále jednat o úpravách redefinice znásilnění. Současné návrhy Ministerstva spravedlnosti nejsou podle nich pro ochranu obětí sexualizovaného násilí dostatečné. Počítá se v nich totiž s tím, že oběť musí projevit svou vůli, tj. nesouhlas se sexuálním aktem. To v praxi ale často není možné. Při útoku dochází mnohdy k tzv. paralýze, kdy oběť strachem zamrzne a není schopna se bránit nebo jinak projevit svou vůli. Časté jsou i případy vztahového násilí, kdy se oběť nebrání, neboť z minulost ví, že by to situaci zhoršilo či bylo více bolestivé. Podle poslankyně a členky Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Kláry Kocmanové je třeba po vzoru dalších 13 evropských států přijmout definici znásilnění založenou na chybějícím souhlasu, která by poskytla obětem lepší ochranu. Tento postup podporují i odborníci.

poslanci
31. května 2023

Všichni mají mít stejná práva i povinnosti. Piráti dál bojují za manželství pro všechny

Praha, 31. května 2023 – Sněmovna dnes začala projednávat návrh na manželství pro všechny, který Piráti jako jediná parlamentní strana jednotně prosazují již od minulého volebního období. Zákon by umožnil uzavřít stejnopohlavním párům manželství a získat konečně veškerá práva, která dosud narozdíl od ostatních dvojic jako registrovaní partneři nemají. Nerovné podmínky jsou nejen nedůstojné, ale duhové rodiny včetně jejich dětí mají také výrazně menší právní jistoty, což jim komplikuje i řadu běžných životních situací. To chtějí Piráti změnit. Manželství pro všechny podporují v ČR dle průzkumů zhruba dvě třetiny lidí.

poslanci
24. května 2023

Piráti na vládě podpoří přijetí Úmluvy o potírání a prevenci násilí

Praha, 24. května 2023 – Boj proti domácímu a sexuálnímu násilí, posílení prevence i ochrany obětí a zranitelných skupin, jako jsou třeba senioři či lidé se zdravotním postižením. To Piráti dlouhodobě podporují a prosazují. Na dnešním jednání vlády se proto jednoznačně zasadí o ratifikaci Úmluvy o potírání a prevenci násilí na evropské úrovni. Stejně tak podpoří ratifikaci Úmluvy na národní úrovní příští týden, kdy o tom bude kabinet jednat.