Leden

24. ledna 2024

Stát nesmí řídit lobbisté a zákulisní hráči. Piráti budou dnes na vládě prosazovat jasná a vymahatelná pravidla

Praha, 24. ledna 2024 – Na vládu dnes míří návrh zákona o lobbování v České republice. Má posílit transparentnost lobbingu a omezit korupci, střet zájmů a klientelismus. Návrh má ale i několik nedostatků, na které Piráti upozorňují: nedopadá na prezidenta a asistenty poslanců a senátorů, neobsahuje adekvátní sankce za porušení pravidel, a lobbing polostátní firmy - například ČEZu - by nebyl považován za lobbování. Na vládě proto budou Piráti tlačit na přijetí upravené verze zákona, z dílny Ministerstva spravedlnosti tak, jak navrhuje ve stanovisku předseda Legislativní rady vlády a ministr pro legislativu Michal Šalomoun. To zmíněné nedostatky odstraňuje.

Prosinec

20. prosince 2023

Ne znamená ne: Vláda schválila nápravu definice znásilnění, za kterou Piráti dlouhodobě bojovali. Přinese lepší ochranu obětí

Praha, 20. prosince 2023 – Vláda dnes schválila změnu definice znásilnění v trestním zákoníku, o což Piráti dlouhodobě usilovali. Znásilnění je v současném právním znění pouze čin, při kterém je použito násilí, pohrůžka násilím nebo zneužití bezbrannosti. To však nepokrývá všechny reálné případy, kdy je oběť například paralyzovaná a aktivně se útoku nebrání. „Při útoku dochází mnohdy k zamrznutí, kdy oběť strachem ztuhne a není schopna se bránit nebo jinak projevit svou vůli. Časté jsou i případy vztahového násilí, kdy se oběť nebrání, neboť z minulosti ví, že by to situaci jen zhoršilo či bylo více bolestivé. To je nutné zohlednit,” uvedla poslankyně Klára Kocmanová, která se problematikou intenzivně zabývá.

13. prosince 2023

Pomoc ohroženým dětem: Piráti podpořili zrychlení žádosti o osvojení, nebo pěstounskou péči a navýšení podpory pro pěstouny

Praha, 13. prosince 2023 – Pirátští poslanci v prvním čtení podpořili novelu zákona, která lidem usnadní proces žádosti o osvojení nebo pěstounskou péči. Ten byl doposud velmi zdlouhavý a administrativně náročný. A to zejména v úvodní fázi ještě před zařazením žadatelů do evidence příslušného krajského úřadu. To novela mění. Systém bude díky ní jednodušší, efektivnější a tedy rychlejší, což pomůže nejen žadatelům, ale ve výsledku hlavně dětem. Součástí novely je i zvýšení příspěvku pro podporu pěstounských rodin.